VOORLOPIGE RICHTLIJN VERDACHTE OBJECTEN.

Toch weer even een kort logje van achter het bureau op het werk:

Gisterenavond werd in het programma B&W aandacht besteed aan de ontruimingen van de laatste tijd, waarover ik in het bericht hieronder al schreef.

Mevrouw de Burgemeester Hotemetoot van Utrecht liet ons weten dat er natuurlijk vanzelfsprekend niet zomaar tot ontruiming werd overgegaan doch dat daar een Zorgvuldige en Professionele Afweging aan voorafging, welke werd uitgevoerd door de Deskundige Instanties terzake.

Allemaal leuk en aardig, maar we kunnen slechts constateren dat al die deskundigen de afgelopen tijd dan wel vaak een verkeerde afweging hebben gemaakt.

Dat we als publiek wat alerter moeten worden is inderdaad waar. Het moet gewoon niet voorkomen dat iemand de kans krijgt zijn tas te laten staan. Dit dient direct te worden opgemerkt en de oplettende wordt geacht de tas op te pakken en aan de verdachte te overhandigen onder het luid uitspreken van de woorden : Alstublieft, u bent uw tas vergeten.

Slechts indien de aangesproken persoon zich terstond rennend uit de voeten maakt dienen de overige aanwezigen dit voorbeeld te volgen en verdient het aanbeveling de autoriteiten van een en ander in kennis te stellen.

O ja, als iemand vraagt: Annie, hou jij me tassie effe vast dient Annie gewoon te zeggen: Je let maar lekker op je eigen tassie.