Gebedsruimtes HvA Amsterdam dicht.

Zo luidt althans de kop die gisteren op pagina 3 in Het Parool een bericht sierde over de ongewenste aanwezigheid van extreem-islamitische uitingen in de twee gebedsruimten, die als neutrale plekken voor alle gelovigen zijn bedoeld. Ankie Verlaan, lid van het bestuur van de Hogeschool van Amsterdam wordt geciteerd en die zegt onder meer:”De studenten mogen er niets achterlaten en er mag ook niets worden opgehangen.”
Toch zijn er zaken aangetroffen van onder meer de World Assembly of Mulsim Youth, welke organisatie ervan wordt verdacht al-Quaida, Hamas en de jihad financieel te steunen.

Wat mag je dan verwachten van een kordaat bestuur: Bezem erdoor, vuilniszak erbij en klaar is Kees.

Maar nee, de laatste alinea van het artikel luidt: “Op korte termijn zal het bestuur van de HvA overleggen met de gebruikers. Zij hebben tot december de tijd om het achtergelaten materiaal weg te halen.”

U zult mij niet horen zeggen dat bepaalde godsdiensten achterlijk zijn, daar ga ik niet over. Maar dat het Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam achterlatigheid kan worden verweten lijkt mij evident.