Reünie Adelbert College Wassenaar.

Zaterdag 23 april vond de reünie plaats ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Adelbert College in Wassenaar. In de school waren diverse uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Door het bijzonder fraaie weer en het in het gehele gebouw geldende rookverbod trokken deze activiteiten nauwelijks enige aandacht. De biertap op het achterplein was redelijk bevolkt en de fotograaf die was ingehuurd deed leuke zaken voor 6 euro per foto. Er waren meer dan duizend oud-leerlingen verwacht, maar meer dan enige honderden heb ik er niet gezien. Sporadisch kwam ik een oud-leraar tegen en het aantal jaargenoten van mij was op de vingers van één hand te tellen. De ‘After Reünie Party’ in Café Route 44 aan de Rijksstraatweg heb ik niet meer bezocht, hoewel men er bij dit bedrijf wel in geslaagd was het bier aanzienlijk goedkoper aan te bieden dan op de in beginsel toch niet commerciële reünie zelf. Ook hoefde daar geen 5 euro entree te worden gedokt. Wie toch nog wat foto’s wil zien kan hier terecht.

Reünie Adelbert College Wassenaar.

Zaterdag 23 april vond de reünie plaats ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Adelbert College in Wassenaar. In de school waren diverse uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Door het bijzonder fraaie weer en het in het gehele gebouw geldende rookverbod trokken deze activiteiten nauwelijks enige aandacht. De biertap op het achterplein was redelijk bevolkt en de fotograaf die was ingehuurd deed leuke zaken voor 6 euro per foto. Er waren meer dan duizend oud-leerlingen verwacht, maar meer dan enige honderden heb ik er niet gezien. Sporadisch kwam ik een oud-leraar tegen en het aantal jaargenoten van mij was op de vingers van één hand te tellen. De ‘After Reünie Party’ in Café Route 44 aan de Rijksstraatweg heb ik niet meer bezocht, hoewel men er bij dit bedrijf wel in geslaagd was het bier aanzienlijk goedkoper aan te bieden dan op de in beginsel toch niet commerciële reünie zelf. Ook hoefde daar geen 5 euro entree te worden gedokt. Wie toch nog wat foto’s wil zien kan hier terecht.

Samenzwering politie Noord-Holland en PHD.

Vaste bezoeker Paost712 maakte ons attent op het onderstaande berichtje. Merk op dat men eerst de eigenaar gaat proberen te traceren. Dus als u deze zomer wat agenten belangstellend over het strand ziet kuieren weet u wat er aan de hand is. Voor de mensen die bang zijn dat de sleepkosten niet worden voldaan verwijs ik naar het logje hieronder.


PHD houdt niet op.

PHD maakt het wel erg bont de laatste tijd. Nu heeft Piet-Hein op zijn studeerkamer, die zich op astronomische afstand van de werkelijkheid moet bevinden, weer een wetsvoorstel in elkaar geknutseld, dat het mogelijk maakt om van jonge criminelen die hun boete niet betalen, de scooter af te pakken en die te verkopen om uit de opbrengst de boete te voldoen. Het Hele Kabinet, kennelijk ook niet gehinderd door enige kennis omtrent de dagelijkse gang van zaken in Criminederland, heeft dit voorstel nog geaccepteerd ook. Excellentie! Moet er nu echt een hele nieuwe wet voor worden opgetuigd om over een paar jaar in een eerste evaluatie tot de conclusie te komen dat het de gemiddelde jonge crimineel helemaal geen ene moer interesseert dat u zijn gestolen scootertje heeft verpatst?