Universi Dominici Gregis.

In 1996 is door Paus Johannes Paulus II de Apostolische Constitutie Universi Dominici Gregis uitgevaardigd, waarin de procedure om een nieuwe Paus te kiezen is vastgelegd en een aantal zaken zijn geregeld voor de periode waarin de functie vacant is. Een artikel daarover kunt u hier vinden. De volledige tekst in het engels op de site van het Vaticaan is soms moeilijk te bereiken.