VVD moet niet zielig doen over Eurodusnie.

De Referendumcommissie heeft zich zeer zorgvuldig van haar taak gekweten om het bedrag te verdelen wat beschikbaar was voor de campagnes ter gelegenheid van het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni as.
De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (geliëerd aan Eurodusnie) mag zich verheugen in een bedrag van 40.000 euro.
De VVD heeft inmiddels woedend gereageerd en gaat minister Pechtold om opheldering vragen, omdat er een verband zou bestaan met het ‘taarten’ van minister Zalm en Pim Fortuyn.
Wij kunnen de VVD in dezen echter niet volgen. Als men iets heeft gedaan wat niet mag, dient men daarvoor gestraft te worden, en daarmee is de kous af. Als een organisatie zodanige kenmerken vertoont dat er reden is om de organisatie te verbieden, dan moet je dat doen. Maar een zorgvuldig toegekende subsidie gaan bekritiseren omdat die nu toevallig ten goede komt aan een organisatie die je niet aanstaat is een typisch voorbeeld van ondemocratisch gedrag, intolerantie en discriminatie.
Dus nogmaals: als er redenen zijn om een organisatie te verbieden dan moet je zorgen dat dat gebeurt en als dat niet zo is dan heeft elke organisatie nu eenmaal dezelfde rechten en moet je niet alleen dan uit je pluchen zetel opstaan als het je uitkomt.
Overigens kunt u op 1 juni geheel gratis tegen de Europese Grondwet stemmen.

Een gedachte over “VVD moet niet zielig doen over Eurodusnie.

 1. [ Persbericht 17 april 2005 ] Eurodusnie voert Grondwet Nee! campagne, ondanks hetze
  Afgelopen week hebben leden van de regering en het parlement hun onvrede uitgesproken over de subsidie die door de Referendumcommissie aan het Eurodusnie collectief is verstrekt. Eurodusnie voert campagne tegen een Europese Grondwet. Verschillende politici hebben zelfs de Referendumcommissie opgeroepen op haar besluit terug te komen.
  Hetze
  Eurodusnie is volgens deze politici een ‘gewelddadige’ organisatie omdat het bijvoorbeeld in 1999 Gerrit Zalm heeft ‘getaart’ bij de viering van de introductie van de euro. De taart in het gezicht van Pim Fortuyn was overigens geen Eurodusnie-taart.
  Wij zouden daarnaast oproepen tot geweld tijdens vrijhandelsbijeenkomsten. Dit laatste is een ongefundeerde beschuldiging, welke, net als de verwijzing naar de taart-acties, enkel erop gericht is Eurodusnie te schande te maken.
  Bovengenoemde politici zijn voorstanders van de Europese Grondwet en zijn blijkbaar (nog) niet bereid een inhoudelijke discussie te voeren. Zij volstaan met het verdacht maken van tegenstanders van de Grondwet. Wij vinden dat het publieke debat in de aanloop naar het referendum op inhoudelijke gronden moet worden gevoerd en laten ons niet door dergelijke discussietrucs van de wijs brengen.
  De Referendumcommissie stelt ons met deze subsidie in de gelegenheid aan het publieke debat over de Europese Grondwet deel te nemen en dat zullen wij ook doen, niet met taarten maar met inhoudelijke argumenten.
  Wie zijn Eurodusnie?
  Eurodusnie is een basisdemocratische organisatie, gehuisvest in twee sociaal-culturele vrijplaatsen in Leiden. Bij Eurodusnie zijn enkele tientallen mensen werkzaam – studenten, werknemers, autochtonen, allochtonen, jongeren en ouderen. Eurodusnie telt enkel vrijwilligers en zij werken samen op basis van een gemeenschappelijke politieke visie. Deze visie is uiteengezet in een manifest (dat ook op onze website te lezen is) en komt ook tot uiting in een aantal duurzame projecten, zoals de Weggeefwinkel, het webzine Geen Paniek! en de mondiale werkgroep Dusnieworld.
  Eurodusnie volgt sedert haar oprichting in 1997, het jaar dat in Nederland de Eurotop werd gehouden, het proces van de Europese eenwording op de voet. Eurodusnie voerde daarbij geregeld politieke actie. In 2004 voerde Eurodusnie nog een campagne om blanco te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Naast deze in het oog springende activiteiten is Eurodusnie verantwoordelijk voor talloze publicaties, manifestaties en kleinere initiatieven ten behoeve van een meer sociale en rechtvaardige wereld.
  De afgelopen jaren is Eurodusnie tevens actief geweest in de ‘anders-globaliseringsbeweging’ en was mede-organisator van demonstraties rond onder meer bijeenkomsten van de WTO, het IMF en de Wereldbank.
  Naast het deelnemen aan de mondiale basisdemocratische beweging ontwikkelt Eurodusnie toegankelijke lokale projecten, zoals de Weggeefwinkel, waarin mensen op basis van gelijkwaardigheid uitvoering aan hun idealen kunnen geven. Deze activiteiten trekken wekelijks vele honderden bezoekers.
  Eurodusnie en de Europese Grondwet
  Dit is de eerste keer dat het collectief bij de overheid subsidie heeft aangevraagd. De commissie had de expliciete opdracht ‘objectief en onpartijdig’ de beschikbare gelden te verdelen en wij meenden op basis van onze expertise en aanvraag een goede kans te maken.
  Ons standpunt ten aanzien van de EU hebben wij verwoord in een Manifest genaamd ‘Europese Unie NEE! Nederland opheffen JA!’ dat ook is te lezen op de Eurodusnie-website. Eurodusnie pleit niet, zoals vele EU sceptici ter linker en rechterzijde, voor aanpassing van de Grondwet. Wij keren ons tegen het ondemocratische en eurocentrische karakter van de EU en zijn daarom ook tegen een Grondwet die dit karakter vastlegt.
  Dit wil niet zeggen dat wij tegen grensoverschrijdende samenwerking zijn. In tegendeel. Eurodusnie is een multiculturele organisatie en neemt deel aan diverse mondiale samenwerkingsverbanden zoals het Peoples Global Action netwerk. Wij zijn vóór globalisering van gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en diversiteit.
  Ook in Nederland groeit het aantal tegenstanders van de Europese Grondwet. Hopelijk zijn de voorstanders bereid de discussie op inhoudelijke gronden te voeren. Er staat hun nog een moeilijke opgave te wachten, aangezien in Frankrijk reeds uit onderzoek is gebleken dat naarmate mensen meer over de grondwet te weten komen, hun weerstand ertegen groeit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s