6 gedachten over “Nederland is nog niet voorbij.

 1. De (On)zin van de Nederlandse Politiek
  Wanneer je de politiek van de afgelopen 15 jaar bekijkt, zijn deze alleen maar taken aan het afstoten.
  Tegelijkertijd wordt “Jan Modaal” aangepakt en moet van alles inleveren ten gunste van de elite in de Nederlandse samenleving.
  – Het begon eind 1989 met de TPG (Toen nog PTT geheten)
  – Kpn is geprivatiseerd
  – NS is geprivatiseerd
  – Nutsvoorziening is geprivatiseerd
  – Ziektekosten worden geprivatiseerd
  Men had toen tijd over voor de “uitwerking” van nieuwe ideeën
  – Het tekenen van Europese verdragen
  – De invoering van het “kwartje van Kok”
  – Loonmatiging (het nederlandse poldermodel) (en de 34%!! loonsverhoging in 2004 voor de politici dan?)
  – Rekeningrijden (Dit bleef echter bij commissies en proefballonnen)
  – Betuwelijn en HSL (men heeft vorig jaar N.B. een meevaller gehad van 200 miljoen????????; Dat ze dit DURVEN te beweren!)
  – De invoering van het nieuwe belastingstelsel (iedereen zou er op vooruitgaan, dit ligt er maar aan hoe je het plaatje bekijkt)
  – De invoering van de Euro
  – De invoering van C2000 (Dat nog steeds niet werkt)
  – De WAO (maar men nog steed geen echte beslissing over durft te nemen)
  – Het pré- pensioen ligt op de schop, zodat bedrijven hun oudere werknemers niet meer kunnen laten “afvloeien” (en de wachtgeldregeling dan? (4 jaar lang 100% van het laatstverdiende salaris en men hoeft er nu maar één jaar voor te hebben gewerkt!!!)
  – Het (proberen) in te voeren van een nieuwe grondwet.
  – Het verlagen van de belasting op lease auto’s van 25% naar 22%) (Leuk met auto’s van ong. € 100.000,-; de vrijwilligers en de mensen die een privé-auto voor zakelijke doeleinden gebruiken mogen dit uiteindelijk op gaan hoesten.)
  – Artsen moeten meer in onderhandeling gaan men te grote conglomeraten (Die hen een contract voor gaat houden met “slikken of stikken”)
  Tegelijkertijd stelt men het PARTIJBELANG en EIGENBELANG boven het lands- cq. volksbelang
  Hoezo? Zij zijn VOLKSVERTEGENWOORDIGER !!!
  Ik vind dat ze dit maar eens wat meer moeten uitdragen, want we zijn er de afgelopen 15 jaar niet beter op geworden.
  De “voordelen” van de vrije markteconomie
  – De prijzenoorlog in de supermarkt. (Leveranciers krijgen minder betaalt voor hun producten; Er wordt bezuinigd op het personeel; De plaatselijke buurtsuper en SRV-man hebben het geld niet om de concurrentieslag aan te gaan, waardoor faillissementen het gevolg zijn)
  – De kosten van de mobiele telefonie. (Jongeren kunnen elke willekeurige winkel binnenlopen (worden vaak gelokt met gigantische aanbiedingen) en eindigen vaak met torenhoge schulden a.g.v. het zich niet realiseren van de uiteindelijke kosten en de kleine lettertjes)
  – Het steeds gemakkelijker kunnen lenen. (Vaak tegen een woekerrente van 24%, zodat de schuldenlasten van de mensen dusdanig groot wordt dat het ene gat met het andere gedicht moet worden.)
  De nadelen van de vrije markteconomie
  – De vrije markteconomie heeft voor torenhoge huizenprijzen gezorgd. (gemiddeld € 200.000,- voor een flatje)
  – De electriciteits- gas- en waterkosten rijzen de pan uit (En men wordt sneller afgesloten wanneer men het niet meer op kan hoesten)
  – Een treinkaartje en de prijs van benzine is nog nooit zo duur geweest.
  – De ziektekosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld.
  – De werkloosheid is sinds jaren niet zo hoog geweest.
  – a.g.v. slechte beleggingen zijn de pensioenpremies gigantisch gestegen en om de pensioenfondsen tegemoedtekomen (die steen en been klaagden (Hoezo, dit is toch hun fout?) laat men de klant (lees burger) meer betalen.
  Dit dient te worden opgelost want dit zijn de gevolgen.
  – Mensen gaan minder snel naar een (tand)arts. (Waardoor ziektekosten verder zullen stijgen.)
  – Om in de kosten te besparen wordt in eerste instantie door werkgevers bezuinigd op personeel (Mensonterende omstandigheden in met name verpleegtehuizen en nauwelijks instroom van jongeren in de zorgsector)
  – Er wordt in verhouding veel minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer dan 20 jaar geleden (de auto is goedkoper.)
  – Mensen verliezen koopkracht. (ALLES is veel duurder geworden)
  – Mensen zijn minder snel geneigd een huis te kopen (Met name jongeren kunnen zich dit niet veroorloven, waardoor de doorstroom in de goedkopere huursector stagneert; wachtlijsten van minstens 5 jaar zijn eerder regel dan uitzondering)
  – Er is niet of nauwelijks economische groei want de mensen zijn het vertrouwen in de politiek en de economie kwijtgeraakt.
  Allereerst moet men in de BASISBEHOEFTEN van de moderne 21e eeuwse burger te voorzien
  (Of volgens Julius Caesar; Geef de mensen Brood en Spelen)
  – Betaalbare huizenvoorziening (en niet zoals nu gebeurt, dat hele wijken worden vernieuwd en dat slechts 30% terug kan keren omdat er te weinig betaalbare huizen voor de minima worden gebouwd.)
  – Projectontwikkelaars (die de afgelopen jaren veel geld hebben uitgegeven; dit moest wel want gemeenten kregen steeds minder van het rijk) moeten worden gedwongen minstens 20%-40% van de huizenbouw te gebruiken voor betaalbaalbare huur- cq. koopwoniningen voor jongeren.
  – Betaalbare nutsvoorziening (Gas, Water en Stroom moeten naar inkomensratio worden betaald.)
  – Gratis openbaar vervoer voor 65+ na 09:30 uur ’s ochtends. (Dit heeft mijns inziens een aantal voordelen, zoals terugdringen van de files, het voorkomen van ongelukken etc.)
  – Autokosten moeten worden betaald naar vervuiler (Nederland is één van de weinige landen in europa waar vrachtwagens niet hoeven te betalen op de autosnelwegen, LPG is voorlopig de schoonste brandstof, maar heeft een dubbele wegenbelasting etc.)
  – De werkloosheidsuitkering zal anders moeten. (ik pleit persoonlijk voor het werken in een sector waarin men niet voor gestudeerd heeft met een aanvulling voor een bepaalde tijd (afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden) tot 80% van het laatstverdiende salaris. (dit scheelt de staat aanzienlijk en het geld blijft in de nederlandse economie circuleren); wil men dit niet, volgen er sancties
  – Er moet een beter belastingklimaat worden geschapen. (Tegenwoordig moet men veel overwerken, maar dit gaat voor het grootste deel naar vadertje staat, waardoor men minder geneigd is over te werken.)
  – Minder regels die elkaar tegenspreken (Van de brandweer moet men bijv. gladde tegels van de arbodienst stroefe tegels)
  – Minder regels die doorslaan. (A.g.v. de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels bij het absurde af aangescherpt, zodat dit illegaliteit in de hand werkt, met alle gevolgen van dien.)
  – Asielzoekers die in Nederland zijn en bepaalde diploma’s hebben mogen niet participeren in het arbeidsproces, men moet de COMPLETE studie opnieuw volgen. (Hoezo geldverspilling? Laat deze mensen een examen afleggen (desnoods in hun eigen taal of in het engels en laat deze mensen alsjeblieft werken; dit vergroot ook nog eens hun eigenwaarde.)
  – Investeer in Kennis en kennissen (Niet alleen kennis is macht, maar je moet ook kennissen hebben.)
  – Wees DUIDELIJK en EERLIJK naar de bevolking. Geef eerlijk oorzaak-gevolg, actie-reactie relaties etc. aan.
  Pas wanneer mensen weer een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben, de koopkracht is hersteld en de politiek het landsbelang (cq. het belang van de burger) boven het partijbelang stelt, zal het vertrouwen in de economie en de politiek in een opwaardse spiraal terugkeren.

 2. De (On)zin van de Nederlandse Politiek
  Wanneer je de politiek van de afgelopen 15 jaar bekijkt, zijn deze alleen maar taken aan het afstoten.
  Tegelijkertijd wordt “Jan Modaal” aangepakt en moet van alles inleveren ten gunste van de elite in de Nederlandse samenleving.
  – Het begon eind 1989 met de TPG (Toen nog PTT geheten)
  – Kpn is geprivatiseerd
  – NS is geprivatiseerd
  – Nutsvoorziening is geprivatiseerd
  – Ziektekosten worden geprivatiseerd
  Men had toen tijd over voor de “uitwerking” van nieuwe ideeën
  – Het tekenen van Europese verdragen
  – De invoering van het “kwartje van Kok”
  – Loonmatiging (het nederlandse poldermodel) (en de 34%!! loonsverhoging in 2004 voor de politici dan?)
  – Rekeningrijden (Dit bleef echter bij commissies en proefballonnen)
  – Betuwelijn en HSL (men heeft vorig jaar N.B. een meevaller gehad van 200 miljoen????????; Dat ze dit DURVEN te beweren!)
  – De invoering van het nieuwe belastingstelsel (iedereen zou er op vooruitgaan, dit ligt er maar aan hoe je het plaatje bekijkt)
  – De invoering van de Euro
  – De invoering van C2000 (Dat nog steeds niet werkt)
  – De WAO (maar men nog steed geen echte beslissing over durft te nemen)
  – Het pré- pensioen ligt op de schop, zodat bedrijven hun oudere werknemers niet meer kunnen laten “afvloeien” (en de wachtgeldregeling dan? (4 jaar lang 100% van het laatstverdiende salaris en men hoeft er nu maar één jaar voor te hebben gewerkt!!!)
  – Het (proberen) in te voeren van een nieuwe grondwet.
  – Het verlagen van de belasting op lease auto’s van 25% naar 22%) (Leuk met auto’s van ong. € 100.000,-; de vrijwilligers en de mensen die een privé-auto voor zakelijke doeleinden gebruiken mogen dit uiteindelijk op gaan hoesten.)
  – Artsen moeten meer in onderhandeling gaan men te grote conglomeraten (Die hen een contract voor gaat houden met “slikken of stikken”)
  Tegelijkertijd stelt men het PARTIJBELANG en EIGENBELANG boven het lands- cq. volksbelang
  Hoezo? Zij zijn VOLKSVERTEGENWOORDIGER !!!
  Ik vind dat ze dit maar eens wat meer moeten uitdragen, want we zijn er de afgelopen 15 jaar niet beter op geworden.
  De “voordelen” van de vrije markteconomie
  – De prijzenoorlog in de supermarkt. (Leveranciers krijgen minder betaalt voor hun producten; Er wordt bezuinigd op het personeel; De plaatselijke buurtsuper en SRV-man hebben het geld niet om de concurrentieslag aan te gaan, waardoor faillissementen het gevolg zijn)
  – De kosten van de mobiele telefonie. (Jongeren kunnen elke willekeurige winkel binnenlopen (worden vaak gelokt met gigantische aanbiedingen) en eindigen vaak met torenhoge schulden a.g.v. het zich niet realiseren van de uiteindelijke kosten en de kleine lettertjes)
  – Het steeds gemakkelijker kunnen lenen. (Vaak tegen een woekerrente van 24%, zodat de schuldenlasten van de mensen dusdanig groot wordt dat het ene gat met het andere gedicht moet worden.)
  De nadelen van de vrije markteconomie
  – De vrije markteconomie heeft voor torenhoge huizenprijzen gezorgd. (gemiddeld € 200.000,- voor een flatje)
  – De electriciteits- gas- en waterkosten rijzen de pan uit (En men wordt sneller afgesloten wanneer men het niet meer op kan hoesten)
  – Een treinkaartje en de prijs van benzine is nog nooit zo duur geweest.
  – De ziektekosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld.
  – De werkloosheid is sinds jaren niet zo hoog geweest.
  – a.g.v. slechte beleggingen zijn de pensioenpremies gigantisch gestegen en om de pensioenfondsen tegemoedtekomen (die steen en been klaagden (Hoezo, dit is toch hun fout?) laat men de klant (lees burger) meer betalen.
  Dit dient te worden opgelost want dit zijn de gevolgen.
  – Mensen gaan minder snel naar een (tand)arts. (Waardoor ziektekosten verder zullen stijgen.)
  – Om in de kosten te besparen wordt in eerste instantie door werkgevers bezuinigd op personeel (Mensonterende omstandigheden in met name verpleegtehuizen en nauwelijks instroom van jongeren in de zorgsector)
  – Er wordt in verhouding veel minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer dan 20 jaar geleden (de auto is goedkoper.)
  – Mensen verliezen koopkracht. (ALLES is veel duurder geworden)
  – Mensen zijn minder snel geneigd een huis te kopen (Met name jongeren kunnen zich dit niet veroorloven, waardoor de doorstroom in de goedkopere huursector stagneert; wachtlijsten van minstens 5 jaar zijn eerder regel dan uitzondering)
  – Er is niet of nauwelijks economische groei want de mensen zijn het vertrouwen in de politiek en de economie kwijtgeraakt.
  Allereerst moet men in de BASISBEHOEFTEN van de moderne 21e eeuwse burger te voorzien
  (Of volgens Julius Caesar; Geef de mensen Brood en Spelen)
  – Betaalbare huizenvoorziening (en niet zoals nu gebeurt, dat hele wijken worden vernieuwd en dat slechts 30% terug kan keren omdat er te weinig betaalbare huizen voor de minima worden gebouwd.)
  – Projectontwikkelaars (die de afgelopen jaren veel geld hebben uitgegeven; dit moest wel want gemeenten kregen steeds minder van het rijk) moeten worden gedwongen minstens 20%-40% van de huizenbouw te gebruiken voor betaalbaalbare huur- cq. koopwoniningen voor jongeren.
  – Betaalbare nutsvoorziening (Gas, Water en Stroom moeten naar inkomensratio worden betaald.)
  – Gratis openbaar vervoer voor 65+ na 09:30 uur ’s ochtends. (Dit heeft mijns inziens een aantal voordelen, zoals terugdringen van de files, het voorkomen van ongelukken etc.)
  – Autokosten moeten worden betaald naar vervuiler (Nederland is één van de weinige landen in europa waar vrachtwagens niet hoeven te betalen op de autosnelwegen, LPG is voorlopig de schoonste brandstof, maar heeft een dubbele wegenbelasting etc.)
  – De werkloosheidsuitkering zal anders moeten. (ik pleit persoonlijk voor het werken in een sector waarin men niet voor gestudeerd heeft met een aanvulling voor een bepaalde tijd (afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden) tot 80% van het laatstverdiende salaris. (dit scheelt de staat aanzienlijk en het geld blijft in de nederlandse economie circuleren); wil men dit niet, volgen er sancties
  – Er moet een beter belastingklimaat worden geschapen. (Tegenwoordig moet men veel overwerken, maar dit gaat voor het grootste deel naar vadertje staat, waardoor men minder geneigd is over te werken.)
  – Minder regels die elkaar tegenspreken (Van de brandweer moet men bijv. gladde tegels van de arbodienst stroefe tegels)
  – Minder regels die doorslaan. (A.g.v. de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels bij het absurde af aangescherpt, zodat dit illegaliteit in de hand werkt, met alle gevolgen van dien.)
  – Asielzoekers die in Nederland zijn en bepaalde diploma’s hebben mogen niet participeren in het arbeidsproces, men moet de COMPLETE studie opnieuw volgen. (Hoezo geldverspilling? Laat deze mensen een examen afleggen (desnoods in hun eigen taal of in het engels en laat deze mensen alsjeblieft werken; dit vergroot ook nog eens hun eigenwaarde.)
  – Investeer in Kennis en kennissen (Niet alleen kennis is macht, maar je moet ook kennissen hebben.)
  – Wees DUIDELIJK en EERLIJK naar de bevolking. Geef eerlijk oorzaak-gevolg, actie-reactie relaties etc. aan.
  Pas wanneer mensen weer een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben, de koopkracht is hersteld en de politiek het landsbelang (cq. het belang van de burger) boven het partijbelang stelt, zal het vertrouwen in de economie en de politiek in een opwaardse spiraal terugkeren.

 3. Tja ben zelf politicus maar van een ander kaliber dan in de Tweede Kamer zit en kan me helemaal vinden in de beweringen die Robert hier optekend. Den Haag luister maar eens goed want dit is geen kattenpis maar feiten die door de hele bevolking worden gedeeld. 😉

 4. Tja ben zelf politicus maar van een ander kaliber dan in de Tweede Kamer zit en kan me helemaal vinden in de beweringen die Robert hier optekend. Den Haag luister maar eens goed want dit is geen kattenpis maar feiten die door de hele bevolking worden gedeeld. 😉

 5. Overigens, wat mij betreft mogen ze Nederland wel opdoeken want het meeste beleid is toch gericht op de randstad en als wij uit het oosten dan wat belangrijks vragen is het geld op. GGRRR

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s