Zo werkt het CDA.

Het CDA wilde eigenlijk alleen instemmen met een uitzending naar Afghanistan als het mogelijk zou zijn om daar iets aan opbouw te doen. In een 11 uur durende hoorzitting is wel duidelijk geworden dat dat een illusie is. Natuurlijk kan je wel proberen om er bijvoorbeeld een school neer te zetten, maar de eerste de beste onderwijzer die zich in de buurt vertoont en niet door de Taliban is geaccrediteerd, schieten ze binnen 5 minuten z’n kop eraf, zo wordt uit betrouwbare bron vernomen. Het CDA is echter niet voor één gat te vangen. Ze hebben iemand naar die hoorzitting gestuurd die zich wijs heeft laten maken dat ‘het brengen van een stukje veiligheid’ natuurlijk ook al als opbouw kan worden gezien. En die boodschap gaat deze verlichte geest nu overbrengen aan de fractieleden. Dat is nou politiek.

Accijnsverhoging in strijd met beleid.

De accijns op sigaretten wordt onder meer verhoogd omdat het zo zou zijn dat een hogere prijs tot een lagere consumptie zou leiden. Nu lezen we echter dat pakjes van 20 a € 4.00 meer worden verkocht dan pakjes van 25, die, zo weet Frans uit ervaring, € 4.60 kosten. Een sigaret uit een pakje van 20 kost 400/20 = 20 eurocent en een sigaret uit een pakje van 25 kost 460/25 = 18.4 eurocent. Er worden meer pakjes van 20 verkocht, dus de duurdere sigaret wordt meer geconsumeerd, dus als de overheid de consumptie van sigaretten wil terugdringen moet de prijs, en dus de accijns, omlaag.
Zo ziet u maar weer eens hoe het irrationele menselijk gedrag alle economische wetten kan tarten.

Accijnsverhoging in strijd met beleid.

De accijns op sigaretten wordt onder meer verhoogd omdat het zo zou zijn dat een hogere prijs tot een lagere consumptie zou leiden. Nu lezen we echter dat pakjes van 20 a € 4.00 meer worden verkocht dan pakjes van 25, die, zo weet Frans uit ervaring, € 4.60 kosten. Een sigaret uit een pakje van 20 kost 400/20 = 20 eurocent en een sigaret uit een pakje van 25 kost 460/25 = 18.4 eurocent. Er worden meer pakjes van 20 verkocht, dus de duurdere sigaret wordt meer geconsumeerd, dus als de overheid de consumptie van sigaretten wil terugdringen moet de prijs, en dus de accijns, omlaag.
Zo ziet u maar weer eens hoe het irrationele menselijk gedrag alle economische wetten kan tarten.

Para’s.

In ons kikkerlandje moet er tegenwoordig al minstens sprake zijn van een regeringsjubileum van het staatshoofd of een lustrum van de lokale klootschietvereniging voordat een heel dorp uitloopt om naar 1 of 2 armzalige parachutisten te komen kijken die jammelijk maar onvermijdelijk afdrijven op een stevige Noordwester. Het volgende filmpje zal dan ook wel in de U.S.A. geschoten zijn. Anyway: It’s magic!…once upon a time in the Netherlands…

Camiels…

De Hamas-beweging heeft een democratische verkiezingszege geboekt. Daar kan geen mens omheen. Natuurlijk laat het CDA het er niet bij zitten en Euro-knullo Camiel Eurlings heeft dan ook in een bollenboze bui al aangekondigd dat er terdege rekening mee moet worden gehouden dat er een krachtig signaal zal worden afgegeven door het God-allemachtige Europarlement en dat de Hamas-beweging een statutenwijziging zal dienen door te voeren want anders zwaait er wat! Zo is niet bij voorbaat ondenkbaar dat ter discussie zal worden gesteld dat uw en mijn belastinggeld nog langer aan deze terroristische organisatie zal worden gedoneerd. De Palestijnse gebieden schudden sinds deze mededeling op hun grondvesten. Camiel, Houzee!
gladjakker