NCRV bang voor opzeggingen.

Frans heeft gisteren een mailtje aan de NCRV gezonden in verband met het optreden van Albert Bolink in Man Bijt Hond hedenavond om 19.00.

De tekst luidde als volgt:

Het gerucht gaat dat Albert Bolink morgen in Man Bijt Hond komt. Ik wil daar graag een logje aan wijden op mijn site, maar wil dan wel graag kunnen aangeven hoe eventuele NCRV leden hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Kunt u mij dat vertellen?

Met vriendelijke groet, Fransamsterdam.

De NCRV knijpt hem en stelt eerst een wedervraag alvorens te melden dat de procedure wel bekend zal zijn. Slap hoor om als Grote Omroep naar je kleine lettertjes te verwijzen. Kennelijk hebben ze dat toch liever niet in bijtklare brokken op het web. Het antwoord:

Geachte heer Amsterdam,Hartelijk dank voor uw bericht.
Het klopt inderdaad dat Albert Bolink vanavond in Man bijt hond komt.
Wij vragen ons af hoe u op uw site gaat communiceren hoe een abonnee kan opzeggen. In principe zijn de abonnementsvoorwaarden bij onze abonnees bekend.

Met vriendelijke groet,
Klant Contact Centrum

En zo krijgt deze emailwisseling toch nog een vervolg:

Geachte mevrouw ….,

Graag ontvang ik van u een exemplaar van de abonnementsvoorwaarden.
U bij voorbaat dankend voor uw medewerking, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Fransamsterdam.

Albert Bolink bij NCRV.

Morgen is het dan eindelijk zover. De NCRV presenteert: Albert Bolink. In het programma ‘Man bijt hond’ zal deze BN-er Zijn visie over Zijn werk in de uitvaartbranche geven. Groot is de NCRV die deze weldoener heeft uitverkoren om de beeldbuis te vullen. Deze quasi-Godheid die een voorbeeld is voor allen, die nimmer een onvertogen woord zal uitspreken, nog nooit iemand onheus heeft bejegend, immer goed gekleed en gladgeschoren is, vol zit met humor en vriendelijkheid, hoe kan het zo lang geduurd hebben dat Hij op het pad van de NCRV kwam? De grootheid van zijn nog jeugdige geest, zijn nimmer aflatende medemenselijkheid, zijn afkeer van disputen en scheldpartijen, dit alles zal op het Nederlandse Volk neerdalen en weldra zullen de nieuwe leden tot de NCRV toestromen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Een sprekend voorbeeld van de sfeer waarin de internetdiscussies met Zijne Heiligheid verlopen vindt u hier. (Link met dank aan de Telegravin)

DONNER EXIT

De ministeriële verantwoordelijkheid heeft Piet-Hein doen besluiten zijn ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. In de laatste maanden voor de verkiezingen had hij waarschijnlijk toch niet zo veel schade meer kunnen aanrichten, maar het blijft een huzarenstukje. Wat velen de afgelopen jaren hadden willen zien gebeuren is Prof. Mr. Pieter van Vollenhove, nota bene de eerste niet-adellijke burger die door een huwelijk lid is geworden van het Koninklijk Huis, dan toch gelukt. Lullig dat het over de ruggen van een paar verbrande illegalen moest, maar, Allah!

Vanavond mogelijk rituele zelfverbranding van heer Donner op het Binnenhof met aansluitend een feestelijke gezamenlijke plons in de Hofvijver. Komt allen!  

                                 …Goed gedaan Jochie!!…

Onze heer Tonca.

De heer Tonca staat op een verkiesbare plaats op de lijst van het ook overigens verderfelijke CDA. Hij ontkent genocide op zijn eigen broeders en hij voelt zich hier al aardig thuis. Bijna twee jaar geleden sprak hij reeds over Nederland als zijnde ons land, maar hij verbiedt zijn dochters vanzelfsprekend om met een Hollandse jongen in het huwelijk te treden.

Beste meneer Tonca, Nederland is niet jullie land, Nederland is ons land.

Laat u niet naaien door de Gristenhonden.

Frans komt nog even terug op de begrotingsperikelen. Maxime was nog op TV -Jan Peter moest denken wij vroeg naar bed- en hij kon er maar niet genoeg van krijgen om erop te wijzen dat na het zuur nu het zoet komt. Of we daar feitelijk in de portemonnee meer dan een paar tientjes per jaar van merken valt nadrukkelijk te betwijfelen. 

Voorwaar menen wij dat als het CDA nog een kabinetsperiode deel zal uitmaken van de regering zij ons ook kennis zal laten maken met het bitter en het zout.

Weg met die onbetrouwbare godsgelovige bende.

Balkenende naar bed, Madonna aan het kruis en Marco aan het roer, zo zullen wij moeten varen.

Troonrede 2006

Frans heeft niets van Prinsjesdag mogen meemaken, hij moest werken en over. Uit de schaarse berichtgeving op de publieke omroep heeft hij begrepen dat er voor het eerst sinds ongeveer 2000 weer een begrotingsoverschot is.

Laat u zich hierdoor niet van de wijs brengen. Destijds was het de eerste begroting met een overschot sinds 1973 en de politieke partijen vielen in 2000 al direct over elkaar heen of de staatsschuld nu in 15, 20 of 30 jaar moest worden afgelost.

Deze discussie heeft men snel van de agenda afgevoerd, aangezien de uitgegeven staatsleningen daar geen reden toe gaven,  en u en ik zijn sindsdien alleen maar met een hogere staatsschuld opgescheept.

Vertrouw niet op politici en zeker niet op uw publieke omroep.

U krijgt binnenkort zelf de kans om uw stem uit te brengen op een volksvertegenwoordiger (lid of potentieel lid  van de tweede kamer) en één van de weinige kandidaten die meer dan twee zinnen kan uitspreken zonder zichzelf in een onontwolbare kluwen te verwikkelen is natuurlijk de vandaag door u en mij betaalde media niet in het licht gezette kandidaat Marco Pastors.

U zoekt zelf maar uit of deze kandidaat uw voorkeur geniet en wat hij nu precies beweert. Fransamsterdam is tenslotte niet de door u betaalde  publieke omroep.

Opinies.

Actualiteitenrubriek Nova wist ons vanavond niets anders voor te schotelen dan een deels in april al uitgezonden item over drankmisbruik onder jongeren. Als voorbeeld waar de overheid dit zo goed onder controle heeft werd Zweden – waar het allemaal inderdaad geweldig is, zie foto, privéarchief – aangehaald, met filmpjes uit de diverse parken waar grut van pas 18 of 19 door dienders van hun flesje wijn werd ontdaan. Als ervaringsdeskundige was de burgemeester van Katwijk aanwezig die zichzelf op de borst kon kloppen omdat er in de gemeente Katwijk een zeer restrictief beleid op alcoholgebruik in het openbaar wordt gevoerd.

Het liefst zou de burgemeester niet alleen het gebruik van alcohol op straat verbieden maar ook het voorhanden hebben daarvan. Katwijk lijkt dan ook op weg om een nog strengere wet dan de Sharia in te willen voeren, immers: Het nuttigen van alcohol in het openbaar wordt met tachtig slagen bestraft, aldus de Sharia.

Nova heeft zich kennelijk tot dit uitgekauwde thema beperkt om geen aandacht te hoeven besteden aan de onrustbarende peilingen waaruit blijkt dat de heer Donner in fundamentalistisch Islamitische kringen de laatste dagen aanzienlijk hoger scoort in populariteit dan Paus Benedictus.

Verwacht wordt dat Islamitische partijen zich zullen laten inschrijven bij de Vaticaanstedelijke Kiesraad voor de komende parlementsverkiezingen aldaar. Een volledig hypothetische wetenschappelijk analoge redenering heeft namelijk aan het licht gebracht dat ook in het Vaticaan, conform onze eigen democratische westelijke principes, het best wel eens zo zou kunnen zijn dat er zich een meerderheid voor de Sharia zal gaan aftekenen. Een datum voor de volgende parlementsverkiezingen in Vaticaanstad is nog niet bekend.