NCRV bang voor opzeggingen.

Frans heeft gisteren een mailtje aan de NCRV gezonden in verband met het optreden van Albert Bolink in Man Bijt Hond hedenavond om 19.00.

De tekst luidde als volgt:

Het gerucht gaat dat Albert Bolink morgen in Man Bijt Hond komt. Ik wil daar graag een logje aan wijden op mijn site, maar wil dan wel graag kunnen aangeven hoe eventuele NCRV leden hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Kunt u mij dat vertellen?

Met vriendelijke groet, Fransamsterdam.

De NCRV knijpt hem en stelt eerst een wedervraag alvorens te melden dat de procedure wel bekend zal zijn. Slap hoor om als Grote Omroep naar je kleine lettertjes te verwijzen. Kennelijk hebben ze dat toch liever niet in bijtklare brokken op het web. Het antwoord:

Geachte heer Amsterdam,Hartelijk dank voor uw bericht.
Het klopt inderdaad dat Albert Bolink vanavond in Man bijt hond komt.
Wij vragen ons af hoe u op uw site gaat communiceren hoe een abonnee kan opzeggen. In principe zijn de abonnementsvoorwaarden bij onze abonnees bekend.

Met vriendelijke groet,
Klant Contact Centrum

En zo krijgt deze emailwisseling toch nog een vervolg:

Geachte mevrouw ….,

Graag ontvang ik van u een exemplaar van de abonnementsvoorwaarden.
U bij voorbaat dankend voor uw medewerking, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Fransamsterdam.

Albert Bolink bij NCRV.

Morgen is het dan eindelijk zover. De NCRV presenteert: Albert Bolink. In het programma ‘Man bijt hond’ zal deze BN-er Zijn visie over Zijn werk in de uitvaartbranche geven. Groot is de NCRV die deze weldoener heeft uitverkoren om de beeldbuis te vullen. Deze quasi-Godheid die een voorbeeld is voor allen, die nimmer een onvertogen woord zal uitspreken, nog nooit iemand onheus heeft bejegend, immer goed gekleed en gladgeschoren is, vol zit met humor en vriendelijkheid, hoe kan het zo lang geduurd hebben dat Hij op het pad van de NCRV kwam? De grootheid van zijn nog jeugdige geest, zijn nimmer aflatende medemenselijkheid, zijn afkeer van disputen en scheldpartijen, dit alles zal op het Nederlandse Volk neerdalen en weldra zullen de nieuwe leden tot de NCRV toestromen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Een sprekend voorbeeld van de sfeer waarin de internetdiscussies met Zijne Heiligheid verlopen vindt u hier. (Link met dank aan de Telegravin)

DONNER EXIT

De ministeriĆ«le verantwoordelijkheid heeft Piet-Hein doen besluiten zijn ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. In de laatste maanden voor de verkiezingen had hij waarschijnlijk toch niet zo veel schade meer kunnen aanrichten, maar het blijft een huzarenstukje. Wat velen de afgelopen jaren hadden willen zien gebeuren is Prof. Mr. Pieter van Vollenhove, nota bene de eerste niet-adellijke burger die door een huwelijk lid is geworden van het Koninklijk Huis, dan toch gelukt. Lullig dat het over de ruggen van een paar verbrande illegalen moest, maar, Allah!

Vanavond mogelijk rituele zelfverbranding van heer Donner op het Binnenhof met aansluitend een feestelijke gezamenlijke plons in de Hofvijver. Komt allen!  

                                 …Goed gedaan Jochie!!…

Onze heer Tonca.

De heer Tonca staat op een verkiesbare plaats op de lijst van het ook overigens verderfelijke CDA. Hij ontkent genocide op zijn eigen broeders en hij voelt zich hier al aardig thuis. Bijna twee jaar geleden sprak hij reeds over Nederland als zijnde ons land, maar hij verbiedt zijn dochters vanzelfsprekend om met een Hollandse jongen in het huwelijk te treden.

Beste meneer Tonca, Nederland is niet jullie land, Nederland is ons land.