Dochter Jan des Bouvrie failliet.

Nu pappa Jan weer een mooie deal heeft gesloten met de gemeente Almere heeft hij natuurlijk geen centjes meer om zijn dochter uit de stront te trekken en moet hij nog wat bijverdienen met alleraardigste interviews over de kankerziekte van zijn vrouw bij ene Felderhof. (óók NCRV)

 

 

Naam:
Nicole des BOUVRIE

Geboren:
Bussum, 29-04-1965

Woonadres:
Prins Bernhardlaan 7 3743JJ Baarnpublicatiedatum
publicatiekenmerk
publicatieomschrijving

25-08-2006
utr.06.439.F.1300.1.06
Uitspraak faillissement op 23 augustus 2006

Curator:
mr. J.W. Bouman

Adres:
Postbus 272 1200AG Hilversum

Telefoon:
035-6721821

Rechtbank:
Utrecht

Rechter-commissaris:
mr. A.C. Schroten

Insolventienummer:
F.06/439

 

Bron: insolventies.rechtspraak.nl

Toen en nu

Er is een door een aantal deskundigen op het gebied van de Vaderlandse Geschiedenis een Canon samengesteld. Enige beroering is hierover in de media reeds ontstaan.

Twee nog niet genoemde zaken zijn Frans het meest opgevallen:

De bedenkers van de domeinnaam zijn vermoedelijk niet geassisteerd door docenten Nederlands. Het zou verboden moeten worden om basisschoolleerlingen op deze wijze te confronteren met het doorgaans in door de doelgroep geschreven epistels toch al veel te vaak gebruikte ‘en toen’. In de huidige tijd, waar interactie tussen de vakgebieden hoogtij zou moeten vieren is dit zonder meer een blamage.

Op een site waar het gaat om de Nederlandse Vaderlandse Geschiedenis zou men toch verwachten dat de extensie van de domeinnaam in overeenstemming is met de inhoud: .nl dus.
Maar nee hoor, als extensie heeft men gebruik gemaakt van de rechten van het Polynesische eiland Niue.

En zo kon het geschieden dat onze basisschoolleerlingen de Vaderlandse Geschiedenis van ons land moeten zoeken op www.entoen.nu

Ook in dit project zal wel weer een deel van uw en mijn belastinggeld zijn gestoken, en de enigen die er beter van worden wonen hier, of zij hebben daar een LTD.

De eilandbewoners zelf gebruiken vanzelfsprekend voor hun eigen site gewoon de extensie .com

Site Albert Bolink gehackt.

Een aantal onverlaten, zich verzameld hebbende onder de domeinnaam www.detelegravin.nl heeft zich niet alleen tot actie bereid verklaard, maar ook de daad bij het woord gevoegd. De genoemde organisatie heeft zich de vrijheid toegeëigend om de site van de bekende en alom geroemde en in lauweren gehulde, doch de laatste tijd wat wegkwijnende, Albert Bolink te hacken . Vooralsnog lijkt dit niet tot enige aantoonbare schade te leiden, immers, Albert is afhankelijk van een uitkering en enige bijverdiensten zijn bij onze vrinden van de Fiscus niet bekend. Natuurlijk is Frans een fel tegenstander van het op deze wijze hinderen van de intracommunautaire electronische wijze van het uiten van de vrijheid van mening van de heer Bolink en hij biedt dan ook graag tegen het geldende tarief zijn diensten aan. Heer Bolink kan na het storten van een voorschot contact opnemen.

De Nederlandse democratie

In ons land hebben we gelukkig geen Staatsomroep. De omroepen zijn er dan ook, terecht, niet van gediend dat de regering zich bezig houdt met de activiteiten van de netcoördinator. Het past de Minister-President en leden van de Tweede Kamer dan ook niet om zich te bemoeien met de programma’s op de Nederlandse publieke zenders.

Voorts leven wij in een maatschappij waar de vrijheid van meningsuiting als een hoog goed wordt beoordeeld. Het staat niet voor niets in de Grondwet. Een aantal kunstenaars heeft vandaag op last van een lokale autoriteit de kunstwerken moeten aanpassen op straffe van uitsluiting van de tentoonstelling.

Een ambtenaar van een penitentiaire inrichting (een gevangenis) is voor drie maanden geschorst en ontslag dreigt nu hij voornemens was met een journalist te praten.

Vrij Nederland. Waar hebben we het nog over.

Dertig jaar geleden maakte men ons met vergelijkbare voorbeelden bang hoe erg het communisme in de Sovjet-Unie wel niet was. Zoiets zou bij ons nooit voorkomen. Een apathische houding van het volk maakt alles mogelijk, zo blijkt. Blijft u rustig achter de hanggerania zitten en gaat u maar rustig slapen.

Fransamsterdam.

Netcoördinator In de Hoofdrol

Het heeft de netcoördinator behaagd om het spelletje Lingo van de buis te gaan halen. Nu zal Frans daar niet om malen, maar zo’n 800.000 – naar het schijnt voornamelijk oudere – beeldbuisbejaarden bevalt dat niet.

Frans gunt die mensen heus wel elke dag een leuk half uurtje maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een stelletje demente economisch niet-actieven de netcoördinator de les gaat lezen.

Dus moet Lingo verdwijnen en wij stellen voor dat hiervoor in de plaats de netcoördinator zelf de Hoofdrol gaat spelen in het al even vermakelijke Oud-Hollands tijdverdrijf:   

Vakbonden terug naar ruilhandel.

De vakbonden FNV en CNV zien er geen been in om een Paas- of Pinksterdag, met het oog op de aanwezigheid van een aantal Islamitische werknemers leden, te ruilen voor een Suiker- of Offerfeestdag.

Hoewel onze economie de ruilhandel al enige tijd achter zich heeft gelaten – hetgeen wellicht aan de vakbondsbonzen voorbij is gegaan – voelt Frans hier wel iets voor.

Als tegenprestatie stellen wij voor dat we dan de vakbonden inruilen voor een Raad van Wijze Mannen.

NCRV weigert verdere correspondentie

Na de laatste emailwisseling – die u hieronder kunt aantreffen – uit de klucht met de NCRV heeft Frans zich vanavond natuurlijk opgegeven als lid van de NCRV. Wij hebben nog genoeg positieve energie over. 🙂

 

Geachte NCRV,

Het getuigt van een onbegrensde naiviteit om erop te vertrouwen dat u mij zo voldoende informatie heeft gegeven.

Maar goed, kennelijk wilt u het niet snappen, dus met deze vruchteloze rij verzoeken houd ik op en ik ga het niet nog een keer uitleggen.

Uw weigerachtigheid om mij op verzoek uw algemene voorwaarden kosteloos toe te zenden is vastgesteld en daar gaat het momenteel om.

Groet,

 

Geachte heer ,

Wij vinden het erg vervelend dat u ons zo onvriendelijk bejegend.(spellen kunnen ze ook niet bij de NCRV, het moet natuurlijk zijn: bejegent) Zoals wij u eerder al lieten weten zijn er twee mogelijkheden om aan de algemene voorwaarden te komen. Wij stoppen onze positieve energie liever in correspondentie met mensen die ons vriendelijk benaderen.

Wij zien hierbij verder af van verdere correspondentie.

Met vriendelijke groet,

Klant Contact Centrum

 

Ik bejegen u niet onvriendelijk, u voldoet niet aan uw verplichtingen (daardoor lijkt Frans misschien onvriendelijk, maar dat is hij niet; hij is Des Duivels)

Ik ben zo vrij u nog te verwijzen naar ons Burgerlijk Wetboek:

Artikel 6: 234 BW,

1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij

a. hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld,
b. hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden,
c. hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

2. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt .

3. Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.

Vliegtuigje in wolkenkrabber New York.

Een meermotorig klein vliegtuig is in een wolkenkrabber in New York gevlogen. Live beelden op CNN. De Dow Jones reageerde aanvankelijk met een daling van zo’n 50 punten in een minuut. Nadat duidelijk was geworden dat het een klein vliegtuigje was zette herstel in.

Het toestel voerde een VFR-vlucht (visual flight rules) uit. Het had derhalve geen contact met verkeersleiders.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het een terroristische aanslag betreft, is er besloten om boven de grotere steden in de VS preventief gevechtsvliegtuigen te laten patrouilleren.

Update: Cory Lidle, pitcher van de New York Yankees, was de piloot en eigenaar van het vliegtuig. Hij had zijn brevet nog geen jaar.

The address of the building is 524 E. 72nd Street — a 50-story condominium tower built in 1986 and located nearby Sotheby’s Auction House. It has 183 apartments, many of which sell for more than $1 million.

…even paniek op Wall Street…

NCRV van God los

De NCRV blijft weigeren om mij een exemplaar van hun algemene voorwaarden toe te zenden. Na wat geleuter dat de voorwaarden op mij niet van toepassing zouden zijn omdat ik geen lid ben komen ze uiteindelijk weer niet verder dan verwijzen naar hun gidsje. Het is werkelijk Godgeklaagd dat een zichzelf respecterende vereniging het simpelweg verdomt om aan haar verplichtingen te voldoen en het feit dat men de mail durft te beëindigen met het uitspreken van het vertrouwen mij zo voldoende informatie te hebben gegeven getuigt van een onbegrensde naiviteit. De mail van vandaag:

Geachte heer,

Iedereen die bij ons een lidmaatschap aangaat, wordt geïnformeerd omtrent de algemene voorwaarden. Uw verzoek, hoe op te zeggen, is niet van toepassing aangezien u geen abonnee bent van onze gids. Zou u dat wel zijn, dan zou u volledig op de hoogte zijn van onze algemene voorwaarden; die sturen wij namelijk altijd toe. Voor meer informatie over de abonnementsvoorwaarden willen wij u toch graag verwijzen naar de colofon van de gids of naar de website.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Klant Contact Centrum

‘Gratis’ gesprek met advocaat.

 

Frans had in verband met de discussie met de NCRV nog even zitten googelen naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, en hij kwam nog een aardige site tegen waar men u uitnodigt om in voorkomende gevallen, als u een advocaat zoekt, eens te bellen met de advocatenlijn voor een gratis kennismakingsgesprek. O ja, het bellen kost volgens de site (onderaan) € 22.69 per minuut.

Waar kunt u een advocaat vinden ?
Er zijn ruim 10.000 advocaten in ons land. Voor een advocaat in uw woonplaats kunt u altijd kijken in de Gouden Gids onder de letter A van Advocaten. Maar nog makkelijker is onderstaand 0900-nummer te bellen. U krijgt dan van de Nederlandse Orde van Advocaten de gegevens van enkele advocaten bij u in de buurt die u willen ontvangen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Eenvoudiger kan het niet!  De Advocatenlijn®: 0900 – Advocaten of 0900 – 238 62 28 ( Euro 22,69 per minuut)

Frans heeft meteen maar een open sollicitatie gestuurd:

Goedendag,

Op een van de pagina’s van uw site, http://www.xs4all.nl/~advocare/folder02.htm , wordt onderaan vermeld dat belangstellenden voor € 22.69 per minuut met de Advocatenlijn kunnen bellen.

Heeft u nog vacatures?

Met vriendelijke groet,