NCRV weigert verdere correspondentie

Na de laatste emailwisseling – die u hieronder kunt aantreffen – uit de klucht met de NCRV heeft Frans zich vanavond natuurlijk opgegeven als lid van de NCRV. Wij hebben nog genoeg positieve energie over. 🙂

 

Geachte NCRV,

Het getuigt van een onbegrensde naiviteit om erop te vertrouwen dat u mij zo voldoende informatie heeft gegeven.

Maar goed, kennelijk wilt u het niet snappen, dus met deze vruchteloze rij verzoeken houd ik op en ik ga het niet nog een keer uitleggen.

Uw weigerachtigheid om mij op verzoek uw algemene voorwaarden kosteloos toe te zenden is vastgesteld en daar gaat het momenteel om.

Groet,

 

Geachte heer ,

Wij vinden het erg vervelend dat u ons zo onvriendelijk bejegend.(spellen kunnen ze ook niet bij de NCRV, het moet natuurlijk zijn: bejegent) Zoals wij u eerder al lieten weten zijn er twee mogelijkheden om aan de algemene voorwaarden te komen. Wij stoppen onze positieve energie liever in correspondentie met mensen die ons vriendelijk benaderen.

Wij zien hierbij verder af van verdere correspondentie.

Met vriendelijke groet,

Klant Contact Centrum

 

Ik bejegen u niet onvriendelijk, u voldoet niet aan uw verplichtingen (daardoor lijkt Frans misschien onvriendelijk, maar dat is hij niet; hij is Des Duivels)

Ik ben zo vrij u nog te verwijzen naar ons Burgerlijk Wetboek:

Artikel 6: 234 BW,

1. De gebruiker heeft aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij

a. hetzij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld,
b. hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden,
c. hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

2. Indien de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij zijn ter hand gesteld, zijn de bedingen tevens vernietigbaar indien de gebruiker de voorwaarden niet op verzoek van de wederpartij onverwijld op zijn kosten aan haar toezendt .

3. Het in de leden 1 onder b en 2 omtrent de verplichting tot toezending bepaalde is niet van toepassing, voor zover deze toezending redelijkerwijze niet van de gebruiker kan worden gevergd.

6 gedachten over “NCRV weigert verdere correspondentie

 1. Hey Frans Amsterdam,
  Even over de algemene voorwaarden. De Nederlandse wetgever gaat ervan uit dat de “gewone burger” niet begrijpt wat er in de algemene voorwaarden staat en dus kan de NCRV er zich nooit op beroepen en kan ja eltijd opzeggen. als het via deze weg gaat wordt het wel een lange weg, maar uiteindelijk krijg je als burger gelijk.
  Zelfde geldt voor stilzwijgend verlengen van abonnementen met een jaar, dat mag ook niet wel 364 dagen, maar niet met een jaar of langer…
  grt

 2. Denk je..nee hoor. Ik ben een Creditmanager en ik heb dagelijks met dit soort zaken te maken. Waarom denk je dat kpn een stilzwijgende verlenging heeft van 364 dagen (kleine letters)..
  En ik zal is kijken of ik de jurisprudentie kan vinden mbt de algemene voorwaarden ten opzichte van de burger..

 3. Nog even niets gevonden, maar je kan je als consument altijd beroepen dat je de inhoud van de algemene voorwaarden niet kent/begrijpt. De rechter zal je hierin altijd in het gelijk stellen..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s