fuck web-log

web-log is dood.
we gaan hier verder.

Gelet op de onverantwoorde wijze waarop Sanoma/Web_log mijn belangen heeft behartigd gedurende de afgelopen weken zal ik hier een doorstart proberen te maken.

Alle medewerkers van web-log en hun infantiele gezinsleden kunnen wat mij betreft doodvallen, maar dit mag ik alleen maar denken.

Gegroet.