Voorbeeldbrief Sanoma.

Sanoma Digital Netherlands BV
Postbus 76771
1070 KB AMSTERDAM

Geachte dames/heren,

Zoals u bekend zijn de weblogs van web-log.nl sinds eind augustus niet, althans niet volledig, meer benaderbaar.

Hierdoor lijd ik schade.

Ik verzoek u – en voor zover nodig sommeer ik u – mij binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven de inhoud van (al) mijn blog(s), te weten, …, ( …, …, en ….,) te doen toekomen in een digitaal courant bestandstype, bij gebreke waarvan ik u nu reeds voor alsdan in gebreke stel en u aansprakelijk stel voor de geleden en nog te lijden materiele en immateriele schade, vooralsnog begroot op EUR 24.000.-. Zulks vanzelfsprekend onverlet de overige verplichtingen welke uit de door mij met u gesloten overeenkomst voortvloeien.

Voor zover u van mening bent dat uw algemene voorwaarden aansprakelijkheid voor de desbetreffende schade uitsluiten deel ik u mede dat ik mij voorshands primair op het standpunt stel dat deze voorwaarden niet zijn overeengekomen, althans niet van toepassing zijn, althans in strijd zijn met de wet.

Het moge duidelijk zijn dat – afgezien van de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn – u zich niet kunt onttrekken aan uw wettelijke verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Ik stel u hiertoe in de gelegenheid door mij conform bovenstaand verzoek de inhoud van mijn blogs te doen toekomen, hetgeen blijkens meerdere uitingen van het weblogteam terdege mogelijk is. De redenen die worden aangegeven om dit nu niet te doen zijn voor mij niet relevant.

Indien u aan mijn verzoek voldoet zal ik afzien van invordering van de tot op heden geleden schade.

Voor de goede orde zend ik u dit schrijven zowel per aangetekende post als per normale postbestelling.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

Buitengebied Bangkok vanuit helikopter.

De situatie in Thailand is de afgelopen twee weken alleen maar verslechterd.

Het filmpje hieronder is afgelopen dinsdag 25 oktober 2011 gemaakt en toont de onafzienbare watermassa´s in het noordelijk buitengebied van Bangkok. Inmiddels is het water daar verder gestegen.
Ter informatie: Thailand is qua oppervlakte iets kleiner dan Frankrijk en het ondergelopen gebied is ongeveer zo groot als de helft van Nederland.  De hoofdstad Bangkok telt inclusief de agglomeratie naar schatting zo’n 12 miljoen inwoners.
Paradoxaal genoeg is het grootste probleem met deze watersnood de watervoorziening. Het leidingwater is in Thailand niet drinkbaar dus men is aangewezen op flessenwater en de aanvoer en distributie daarvan komt aardig in de problemen.
Komend weekend worden de hoogste waterstanden verwacht, maar dat hebben we al eerder gehoord.
Wat een dieptrieste ellende.

Overstromingen in Thailand.

De gebrekkige waterhuishouding in Thailand zorgt voor grote problemen. Er zijn door de overstromingen als zo’n 250 doden gevallen en de situatie wordt nu ook voor Bangkok nijpend. Het heeft geen zin om hier het nieuws daarover bij te gaan houden als er elders op het web al op uitstekende wijze in wordt voorzien, dus voor de geinteresseerden verwijs ik graag naar
http://www.thailandblog.nl

 

Webstreepjelog migratie, the continuing story.

Het weblogteam is nu bezig om alle sites die al min of meer in de lucht zijn te vergelijken om corresponderende gebreken op te sporen en deze daarna te gaan inventariseren en dan te gaan bedenken wat ze daar aan zouden kunnen gaan doen.

De update van 10 oktober kunt u desgewenst hier lezen: http://webstreepjelog.zendesk.com/entries/20524671-update-10-oktober?page=1

Dit is een vrij zinloze bezigheid, aangezien algemeen bekend is dat de meest basale structurele problemen als volgt zijn samen te vatten:

*weblogs die geheel blanco zijn.
*weblogs die het grootste deel van hun oorspronkelijke inhoud missen
en daar is de laatste tijd nog bijgekomen
*problemen met wachtwoorden en inloggen.

Het lijkt wellicht zinvol als het weblogteam zich niet langer blind staart op deze overeenkomsten, want die weten we nu wel.

Mogelijk is het zinvol als ze zich eens zouden bekommeren over de verschillen die er bestaan tussen alle talloze weblogs die het niet goed doen, en een enkel weblog dat zich kennelijk ongeschonden door de strijd heeft weten te slaan.

Als voorbeeld noem ik bonaire.weblog.nl , een weblog dat nota bene rustig logjes heeft geplaatst op 22 augustus, 23, 24, 25, 29 augustus, 1 september, 5, 6, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24 september enz. enz. tot op de dag van vandaag aan toe. Alsof er niets aan de hand was. Wat heeft dit blog wat wij niet hebben?? Snapt u het, snap ik het?

Commentaar op de update van web-log d.d. 04-10-2011

HIERONDER GEEFT FRANSAMSTERDAM IN HOOFDLETTERS ZIJN REACTIE OP DE UPDATE VAN WEB-LOG.NL NA BIJNA ZES WEKEN ZINLOOS MIGREREN.

Beste Weblogger,

De dagen blijven doortikken en nog zijn wij niet klaar met deze migratie. (DIT IS GEEN NIEUWS DENK IK, DUS PAST NIET IN EEN UPDATE)  Op dit moment wordt er gewerkt aan het bijwerken van de database. (DE DATABASE DIE VORIGE WEEK IK ÉÉN DAG AANGEPAST ZOU WORDEN EN WAARNA ALLES EN IEDEREEN WEER ONLINE ZOU ZIJN. ) Dit gaat vele malen langzamer dan verwacht. (DAT HAD IK IN MIJN TWEETS AL VOORSPELD)

Hieronder antwoord op vragen die ons veel gesteld worden:(WEL ZONDE VAN DE TIJD OM ZE ALLEMAAL VIA EEN TICKET TE LATEN STELLEN EN BEANTWOORDEN)

Q: Hoe lang gaat het nog duren voordat ik weer probleemloos kan loggen?

A: We zouden zeer graag een definitieve datum willen geven, maar zijn daar om de volgende redenen niet toe in staat: (WE HEBBEN GEEN IDEE)

a)      De zaken die wij tegenkomen en moeten oplossen zijn zeer verschillend en niet gemakkelijk. Het doorvoeren van wijzigingen kost daarbij vanwege het grote aantal weblogs tijd. (HET IS NOG STEEDS ÉÉN GROTE PUINHOOP EN HET IS NOG GEEN 2014)

b)      We hebben eerder strakke verwachtingen afgegeven en geen enkele daarvan gehaald. Zolang er geen zekerheid is qua eindtijd/datum zullen wij deze niet vermelden. Wij doen alles binnen dat binnen ons vermogen ligt. (WE LULLEN MAAR WAT IN DE RUIMTE EN DAAR KUNNEN WE NIET EEUWIG MEE DOORGAAN).

 

Q: Waarom zijn alle weblogs online maar die van mij nog niet?

A: Wij hebben de weblogs die online staan nodig om de techniek goed werkend te krijgen. Waarom? Doordat Typepad niet wilde meewerken (TYPEPAD HEEFT VANAF VORIG JAAR OKTOBER AANGEGEVEN DAT ZE ER PER MEI/JUNI 2011 MEE ZOUDEN STOPPEN EN ZIJN OP VERZOEK VAN WEBLOG NOG TOT BIJNA SEPTEMBER IN DE LUCHT GEBLEVEN)  aan een gefaseerde migratie (GEFASEERD? HAD TOCH WEL IN 10 MAANDEN GEKUND?)  konden wij niet gaandeweg het gedrag van onze servers monitoren en stapsgewijs bijsturen (BLABLAKUTGELUL) . Nu hebben wij dat moeten doen met het live zetten van zoveel mogelijk weblogs en het steeds monitoren en bijsturen (vandaar 503 errors en andere foutmeldingen).

 

Q: Maar mijn weblog is een witte pagina, waarom sta ik niet online? Ben ik alles kwijt?

A: Nee. Je bent je weblog niet kwijt. (MAAR JE HEBT HEM OOK NIET EN JE KAN HEM OOK NIET VINDEN EN WE KUNNEN HEM WEL GEVEN MAAR DAT VERDOMMEN WE) De problemen die nu nog spelen ( EEN  DUIZENDTAL) , en gaandeweg (NIET) opgelost worden, zorgen voor dat blanco scherm. Alle tickets met dit probleem zijn gegroepeerd in de Helpdesk en wij laten je het direct weten als dit is opgelost. (JA, ALS HET OPGELOST IS ZIEN WE DAT ZELF WEL, DOMBOOS, DAT ZIEN WE EERDER DAN DAT JULLIE EMAIL POSTDUIF WERKT)

 

Q: Waarom heb ik nog steeds geen mail ontvangen?

A: Deze is nog niet verzonden. ( ER ZIJN ER AL EEN ONBEKEND AANTAL VERZONDEN, ZE HEBBEN GEEN IDEE)  Wij hebben de verzending opnieuw  (DUS ALLES VANAF HET BEGIN WEER OPNIEUW, EN DE VORIGE KEER WAREN ZE NA TWEE WEKEN NOG NIET KLAAR)  aangezet. Heb je de e-mail wel al gehad en kun je al inloggen? Negeer deze dan. (KUN JE RUSTIG DOEN, HET WERKT TOCH NIET.)

 

Q: Als ik mijn gegevens heb en ik log in blijk ik geen rechten te hebben, wat is dat?

A: Alle weblogs zijn een onderdeel van www.weblog.nl. Bij het inloggen denkt het systeem dat je niet op je eigen maar op het weblog van www.weblog probeert in te loggen. Hier heb je inderdaad geen rechten voor. Hiervoor zullen wij een andere routing moeten instellen. (DOE DAT DAN. POETSEN, NIET LULLEN)

Op het scherm (HET BLANCO SCHERM?) dat je dan te zien krijgt staat ook een link (onderin links) naar je eigen dashboard. Als je hierop klikt kom je daar terecht.

 

Q: Waar blijven de statistieken? 

A: Statistieken worden toegevoegd als het systeem stabiel is en alle weblogs live zijn. De oude statistieken zullen later worden bijgeplaatst in een apart overzicht.  (LEKKER BELANGRIJK, IS VAN LATER KOEK)

 

Q: Ik heb al meerdere tickets aangemaakt en krijg maar geen antwoord!

A: Controleer de spam/ongewenst map van je e-mailadres. Wij beantwoorden ieder ticket. Soms hebben wij niet het antwoord waar je op hoopt, maar wij beantwoorden deze met het beste antwoord dat wij hebben. Alle problemen zijn gegroepeerd en wij antwoorden al deze tickets als een probleem is opgelost. (ALLE BERICHTEN DIE OP EEN PROBLEEM BETREKKING HEBBEN DAT NOG BESTAAT WORDEN NIET BEANTWOORD)

 

Q: Jullie hebben alle export bestanden. Kunnen jullie mijn exportbestand opsturen?

A: Nee, dat doen wij nu niet. Deze bestanden zijn in de eerste plaats niet correct en compleet (afbeeldingen ontbreken volledig). Daarnaast kost het veel tijd deze op basis van het blogID (serie cijfers) op te zoeken. Deze tijd hebben wij hard nodig.

Wachten levert je een exportbestand inclusief al je afbeeldingen en exclusief een groot aantal codefouten dat wij eruit gehaald hebben.

(WIJ VERDOMMEN HET TEN ENEN MALE OM WEBLOGGERS AAN HUN ARCHIEF TE HELPEN. WIJ ZIJN TE BESODEMIETERD OM IN EEN BESTAND EEN TEKENREEKS OP TE ZOEKEN. JE KUNT WACHTEN TOT JE DOODVALT)

 

Q: Zo lang offline! Hoe gaat Weblog.nl dat compenseren?

A: Wij hebben meerdere ideeën voor compensatie en zullen bekend maken wat wij gaan doen als dit geregeld is. Denk hierbij aan compensatie die bijdraagt aan je weblog. Heb jij suggesties? Plaats deze hier.

HEB JE NOG WORSTJES, HOUD ZE JE MEDELOGGERS VOOR OM ZE OM DE TUIN EN DE HETE BRIJ TE LEIDEN.

Tot slot

De migratie en hoe deze verloopt is niet zoals wij gepland en voorbereid hadden. Wij kunnen nu niets anders doen dan hard werken om iets goeds neer te zetten en onze excuses aanbieden.  Deze fase is erg zwaar voor ons allemaal en wij kijken uit naar het moment dat dit achter de rug is.

WIJ ZIJN ZIELIG EN JULLIE HEBBEN AL  JOUW ZORGEN UIT HANDEN GEGEVEN AAN EEN STABIEL EN BETROUWBAAR SOCIAL NETWORK.

Met vriendelijke groet,

GOD BETERE HET

Coen