Voorbeeldbrief Sanoma.

Sanoma Digital Netherlands BV
Postbus 76771
1070 KB AMSTERDAM

Geachte dames/heren,

Zoals u bekend zijn de weblogs van web-log.nl sinds eind augustus niet, althans niet volledig, meer benaderbaar.

Hierdoor lijd ik schade.

Ik verzoek u – en voor zover nodig sommeer ik u – mij binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven de inhoud van (al) mijn blog(s), te weten, …, ( …, …, en ….,) te doen toekomen in een digitaal courant bestandstype, bij gebreke waarvan ik u nu reeds voor alsdan in gebreke stel en u aansprakelijk stel voor de geleden en nog te lijden materiele en immateriele schade, vooralsnog begroot op EUR 24.000.-. Zulks vanzelfsprekend onverlet de overige verplichtingen welke uit de door mij met u gesloten overeenkomst voortvloeien.

Voor zover u van mening bent dat uw algemene voorwaarden aansprakelijkheid voor de desbetreffende schade uitsluiten deel ik u mede dat ik mij voorshands primair op het standpunt stel dat deze voorwaarden niet zijn overeengekomen, althans niet van toepassing zijn, althans in strijd zijn met de wet.

Het moge duidelijk zijn dat – afgezien van de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn – u zich niet kunt onttrekken aan uw wettelijke verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Ik stel u hiertoe in de gelegenheid door mij conform bovenstaand verzoek de inhoud van mijn blogs te doen toekomen, hetgeen blijkens meerdere uitingen van het weblogteam terdege mogelijk is. De redenen die worden aangegeven om dit nu niet te doen zijn voor mij niet relevant.

Indien u aan mijn verzoek voldoet zal ik afzien van invordering van de tot op heden geleden schade.

Voor de goede orde zend ik u dit schrijven zowel per aangetekende post als per normale postbestelling.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s