Slagvaardig beleid en een waarschuwing. Tuut tuut!!!

De regering waakt over onze belangen en het is dringend noodzakelijk dat er nu op het gebied van de voortwoekerende financiele crisis en de invallende economische crisis eens daadkrachtig wordt opgetreden. Zeker nu het drie weken durende Kerstreces, wat natuurlijk geen vakantie is, alweer in het verschiet ligt.

Maar niets van dit alles. De hoofdpunten uit het nieuws van vandaag:

-De coalitie heeft een conflict over de publieke omroep ‘opgelost’, door te bepalen dat nieuwkomers niet eerder dan in 2014 worden gedwarsboomd bij het verkrijgen van het benodigde aantal leden door het beperken van de mogelijkheid om met cadeautjes te strooien. Het verhogen van het minimale lidmaatschapsgeld, alsmede de beslissing aan welke omroepen een bedrag van EUR 10 miljoen wordt weggeven, schuift men vooruit naar 2014. Kijk, dat zijn nou nog eens ingrepen waar het land van opveert in internationaal barre tijden.

-Verkeersboetes gaan omhoog. Zo wordt het bedrag dat u verschuldigd bent na onnodig toeteren verhoogd van EUR 180.- naar EUR 350.-. Agenten menen meer gezag te hebben dan de wetgever, dus die dreigen nu met het weigeren om dergelijke boetes uit te gaan schrijven. De regering lijkt nu in gesprek te willen gaan met de politievakbonden. We zijn dus bijna zo ver dat de vakbonden in dit land de hoogte van de boetes bepalen.  Overigens is EUR 350.- voor een druk op de claxon die je achteraf niet kunt goedpraten omdat je onvoldoende bewijs hebt dat er zich in jouw ogen wel degelijk een dreigend gevaar voordeed natuurlijk volkomen geschift, maar dat is niet nieuw in de plannen van de regering.

Tenslotte nog een algemeen advies: Toeter nooit! Mij staat nog een rechtszaak bij waarbij de bestuurder van een auto zich onder meer verweerde met de tekst: “Ik toeterde nog”. Nadat was vastgesteld dat er geen remsporen waren (ABS bestond nog niet), concludeerde de rechter dat de automobilist op het moment dat hij het gevaar had opgemerkt weliswaar mocht toeteren, maar in ieder geval (ook) het uiterste had moeten doen om erger te voorkomen, dus had moeten remmen.

Klagen mag van weblog.nl

Klagen mag (weer) van weblog.nl

Ze hebben daarvoor een nieuwe pagina geopend.

Er staat het volgende:

“Beste Weblogger,

Wij begrijpen de situatie en snappen dat er emoties zijn. Het is ook absoluut toegestaan dit te uiten. Wij hebben gemerkt dat dit op veel verschillende lokaties al gebeurd. Vanaf nu kan dit in dereacties onder dit bericht. Wij vragen je wel enkele regels te respecteren om het beheersbaar en constructief te houden.

  1. Plaats geen persoonlijke aanvallen. Spreek Weblog.nl als geheel aan.
  2. Plaats geen scheldpartijen. Wij snappen dat het misschien oplucht, maar niemand is erbij gebaat.
  3. Dit bericht gebruiken om je eigen weblog te promoten.
  4. Het aannemen van de identiteit/naam van andere gebruikers.

De inhoud van de reacties die buiten deze regels vallen zullen worden verwijderd een er wordt aangegeven dat de regels zijn overtreden.

Plaats je reactieshier”

Zelf had ik graag de volgende reactie willen plaatsen, maar dat lukt met geen mogelijkheid, dus dan maar hier.

Zelfs het correct opstellen van 4 simpele regels waar we ons aan moeten houden op deze ‘klaagmuur’ is nog te veel gevraagd. We moeten WEL doen wat in regel 1 en 2 staat (geen persoonlijke aanvallen en geen scheldpartijen) en moeten (denk ik) juist weer NIET doen wat in regel 3 en 4 staat (je eigen weblog promoten en een andere indentiteit aannemen.)

Tsja, als weblog.nl met zo’n gevoel voor logica aan een complexe migratie begint is het niet zo vreemd dat er hier en daar iets nooit meer goed komt.

Tot overmaat van ramp krijg ik na de mislukte poging om een reactie op de klaagmuur te plaatsen een hele berg mailtjes van weblog.nl met teksten zoals de volgende, dat zouden dan nieuwe reacties op mijn (niet geplaatste) bericht moeten zijn:

Author: entinyopede
Comment:
Best Legal Steroid. Muscle Labs USA is a pioneer in the Bodybuilding Supplement Industry. Our specialization is in the advancement, study, and production of anabolic steroid supplements, body building supplements, muscle site enhancements. We have a variety of products to enhance your physique. It is usually recommended to order stacks, a combination of supplements. One stack might consist of anadroll, deccabolan, and dianabol.

WEBLOG.NL , HOU OP!!!!!!!