Adam op sterven na dood.

Screenshot_2015-01-23-10-44-56~2
Met veel bombarie werd een paar dagen geleden ADAM gelanceerd, men bracht het tot in het StaatsJournaal van 8 uur. Inmiddels is het stil geworden.

ADAM (Adequate Dynamische Actieve informatie voor de Metropool Amsterdam) is een App van AmsterdamMobiel. AmsterdamMobiel is een onderdeel van PPA (Praktijkproef Amsterdam). De Praktijkproef maakt deel uit van het actieprogramma Beter Geïnformeerd op Weg. De consortia ARS T&TT (Traffic and Transport Technology)/TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en ARCADIS/VID (De voormalige Heidemij en de Verkeers Informatie Dienst) leveren bijdragen aan PPA. Praktijkproef Amsterdam is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de Stadsregio Amsterdam. ADAM wordt aangevuld door Radioverkeersinformatie en het RDS-TMC (Radio Data Signal-Traffic Message Channel). Me dunkt een stevige bezetting. Ik wil er niet aan denken hoeveel mensen in de weer zijn om al deze instanties op weg te helpen en te houden, en wat die daar allemaal aan verdienen. De gezamenlijke inspanningen culmineren op de site met de naam http://www.spitsopadam.nl

U kunt de App downloaden om in de auto te gebruiken. Het unieke is dat u niet altijd de snelste of kortste route krijgt aangeboden, maar dat men u ook wel eens laat omrijden als dat solidair wordt geacht.

De hechte en intensieve samenwerking heeft tot een klein probleempje geleid. De App werkt niet. Dit blijkt uit de reviews in de App-winkel op internet. Vrijwel zonder uitzondering crasht de App bij iedereen vlak na het opstarten. Op de site is hierover natuurlijk niets te vinden; het promotieteam trekt dagelijks vrolijk Amsterdam in om het onding aan de man te brengen.

De gemiddelde waardering voor de App was op de avond van de introductie al extreem laag, 2.2/5 en is inmiddels gedaald naar 1.8/5. Het aantal downloads ligt tot nu toe rond de 1000, terwijl er 30.000 deelnemers nodig zijn om valide conclusies uit de proef te kunnen trekken. Drukken op de afspeelknop voor de video in de App-winkel leidt tot de mededeling dat de video ‘door de gebruiker is verwijderd’.

Boze tongen beweren dat een aantal onderzoeksbureau’s al handenwrijvend klaar zit om een geldverslindend rapport over dit zoveelste ICT-fiasco op te stellen.

ADAM zware bevalling.

image

ADAM (Adequate Dynamische Actieve informatie voor de Metropool Amsterdam) is een App van AmsterdamMobiel. AmsterdamMobiel is een onderdeel van PPA (Praktijkproef Amsterdam). De Praktijkproef maakt deel uit van het actieprogramma Beter Geïnformeerd op Weg. De consortia ARS T&TT(Traffic and Transport Technology)/TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en ARCADIS/VID(Verkeers Informatie Dienst) leveren bijdragen aan PPA. Praktijkproef Amsterdam is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de Stadsregio Amsterdam. ADAM wordt aangevuld door Radioverkeersinformatie en het RDS-TMC (Radio Data Signal-Traffic Message Channel). Me dunkt een stevige bezetting. Ik wil er niet aan denken hoeveel mensen in de weer zijn om al deze instanties op weg te helpen. De gezamenlijke inspanningen culmineren wanhopig op de site met de naam http://www.spitsopadam.nl

Hier kunt u een App downloaden die u in de auto kunt gebruiken. Het unieke is dat u niet altijd de snelste of kortste route krijgt aangeboden, maar dat men u ook wel eens laat omrijden als dat solidair wordt geacht. Mede omdat er verder geen nieuws was heeft men het vandaag tot in het NOS Journaal gebracht.

Een nauwelijks informatief item, dat nog voor de uitzending al was achterhaald. De App werkt namelijk niet. Dit blijkt uit de reviews in de App-winkel op internet. Zonder uitzondering crasht de App bij iedereen vlak na het opstarten. Op de site en in het Journaal wordt hierover uiteraard niet gerept.

De gemiddelde waardering voor de App was aan het begin van de avond al extreem laag, 2.2/5 en is inmiddels gedaald naar 1.9/5.

De belangstelling is enorm, het verkeer rond Amsterdam stond vanavond volkomen vast.

Weet iemand toevallig hoeveel geld er in deze onzin is gestoken?

Gelovige journalisten.

Paus Franciscus was in Manila op de Filipijnen. Hij droeg een mis op in een park.
Vrijwel alle media hebben hierover bericht en het ging het toch vooral over het aantal mensen dat de mis zou hebben bijgewoond. Zes miljoen, zo gaat het verhaal.
En slapende journalisten all over the world nemen dit soort sprookjes allemaal klakkeloos over.

6 miljoen mensen.
Het hele park, inclusief de bebouwde en beboste delen is ongeveer 1000 bij 400 meter.
Dus 400.000 vierkante meter.
Als ik het héél ruim schat is de helft daarvan geschikt om als staanplaats te fungeren.
Dat is dan 200.000 vierkante meter.
6.000.000 gedeeld door 200.000 is 30.
Op elke vierkante meter zouden dan 30 mensen moeten staan.
Een standaard woonkamer in een beetje doorzonwoning van 7.5 bij 4 meter is 30 vierkante meter, dus daar zou je dan 30 x 30 = 900 mensen in moeten proppen.
En zo wordt de wereld weer voor de gek gehouden.
Waar de Paus over gesproken heeft was overigens kennelijk van ondergeschikt belang.

image

Overstromingen 2012

Nederland zal qua overstromingen in 2012 niet op de kaart ontbreken en we beginnen dit jaar in Groningen en Friesland. Dat is economisch gezien ongeveer het buitengebied van Nederland, dus er wordt niet veel aandacht aan besteed, men spreekt erover dat er een zandzakvulmachine in werking is gezet en dat er wat verloven zijn ingetrokken van mensen die vooral op moeten letten.
Maar dat opletten helpt natuurlijk niet en men zal te laat zijn, het enige nog werkende stoomgemaal ter wereld zal onvoldoende capaciteit blijken te hebben, de provincies zullen overstromen en er zullen evaluatiecommissies worden ingesteld die zullen concluderen dat de communicatie is tekort geschoten en dat het over tweehonderd jaar beslist beter moet gaan.
Het KNMI zal zich aan elke aansprakelijkheid onttrekken, zij gaan over het weer, niet over de waterstanden, RWS, Rijkswaterstaat zal melden dat men op zo’n uitzonderlijke waterstand niet voorbereid was, de CDK’s (Commissarissen der Koningin) zijn nog nauwelijks bekomen van de nieuwjaarsborrel en de Waterschappen zullen laten weten dat zij al jaren om meer geld gevraagd hebben.
En aan het eind van het jaar zien we al die reddeloosheid weer talloze keren terug in de jaaroverzichten. Wat een radeloos land.

 

Slagvaardig beleid en een waarschuwing. Tuut tuut!!!

De regering waakt over onze belangen en het is dringend noodzakelijk dat er nu op het gebied van de voortwoekerende financiele crisis en de invallende economische crisis eens daadkrachtig wordt opgetreden. Zeker nu het drie weken durende Kerstreces, wat natuurlijk geen vakantie is, alweer in het verschiet ligt.

Maar niets van dit alles. De hoofdpunten uit het nieuws van vandaag:

-De coalitie heeft een conflict over de publieke omroep ‘opgelost’, door te bepalen dat nieuwkomers niet eerder dan in 2014 worden gedwarsboomd bij het verkrijgen van het benodigde aantal leden door het beperken van de mogelijkheid om met cadeautjes te strooien. Het verhogen van het minimale lidmaatschapsgeld, alsmede de beslissing aan welke omroepen een bedrag van EUR 10 miljoen wordt weggeven, schuift men vooruit naar 2014. Kijk, dat zijn nou nog eens ingrepen waar het land van opveert in internationaal barre tijden.

-Verkeersboetes gaan omhoog. Zo wordt het bedrag dat u verschuldigd bent na onnodig toeteren verhoogd van EUR 180.- naar EUR 350.-. Agenten menen meer gezag te hebben dan de wetgever, dus die dreigen nu met het weigeren om dergelijke boetes uit te gaan schrijven. De regering lijkt nu in gesprek te willen gaan met de politievakbonden. We zijn dus bijna zo ver dat de vakbonden in dit land de hoogte van de boetes bepalen.  Overigens is EUR 350.- voor een druk op de claxon die je achteraf niet kunt goedpraten omdat je onvoldoende bewijs hebt dat er zich in jouw ogen wel degelijk een dreigend gevaar voordeed natuurlijk volkomen geschift, maar dat is niet nieuw in de plannen van de regering.

Tenslotte nog een algemeen advies: Toeter nooit! Mij staat nog een rechtszaak bij waarbij de bestuurder van een auto zich onder meer verweerde met de tekst: “Ik toeterde nog”. Nadat was vastgesteld dat er geen remsporen waren (ABS bestond nog niet), concludeerde de rechter dat de automobilist op het moment dat hij het gevaar had opgemerkt weliswaar mocht toeteren, maar in ieder geval (ook) het uiterste had moeten doen om erger te voorkomen, dus had moeten remmen.