En wederom enkele volstrekt nutteloze aantekeningen uit Pattaya.

Zondag verlieten een hoop mensen Pattaya weer, de drukteindex zakte naar 6.5, op maandag zelfs tot 6.0 om dinsdag via 6.5 weer te klimmen naar 7.0 op woensdag.
Tot en met maandag elke dag een mailtje van Oy ontvangen dat ze me zo miste en dat ik kusjes kreeg en zo. Dinsdag niets meer gehoord dus woensdag werd het tijd om haar eens op te gaan zoeken. Dat gezeur daar houd ik niet van, dus ga ik ook meestal maar niet direct op in. Ze had flink uitgepakt, ik kreeg een boeddha-armbandje, een boeddha-hangertje en een piepklein teddy-knuffelbeertje. Tsja, dan moet je er wel aan geloven. Snel gebarfined om de hoge lady-drink prijzen te ontlopen en op twee motorbikes hup naar de W2 bar om even bij te praten. Was weer geheel als vanouds.

Een klein probleempje met mijn HTC: Het touchscreen is een soort eigen leventje gaan leiden en reageert lang niet altijd zoals je zou verwachten. Soms is 3 centimeter afstand tot het scherm al genoeg om een toets te activeren, soms kun je drukken tot je een ons weegt en gebeurt er helemaal niets. Ik denk dat het iets met statische elektriciteit te maken heeft, maar wie het beter weet of een oplossing heeft mag het zeggen. Schoonmaken met water, alcohol, droog wrijven, laten opdrogen in de zon, niets helpt tot nu toe echt. Het enige voordeel is dat ik nu een beetje leer om dat ding met de muisknop te bedienen.

Had ik al niet zo’n hoge dunk van het burgemeestersambt, meestal zijn het weggepromoveerde politici die hun tijd vullen met het openen van culturele dingen en het drinken van koffie of thee bij honderdjarigen en edelmetalen bruidsparen, Eberhard van der Laan (Amsterdam)  heeft zelfs daarnaast nog tijd over, getuige het feit dat hij met een plan naar buiten is gekomen om in de Arena na een voetbalwedstrijd een half uur feestelijke muziek te laten spelen om de bezoekers ervan te weerhouden de binnenstad te gaan vernielen.
Ik zie het al helemaal voor me. 1 grote line-up van cheer-leaders die een half  uur lang de cancan dansen, waarna de adrenaline ruim baan heeft gemaakt voor ongekende hoeveelheden testosteron die zich vervolgens een weg gaan zoeken over de Wallen. Briljant plan.
Nee Eberhard, lieden die de binnenstad vernielen moet je oppakken en niet feteren op extra popconcerten. En als je de kans op vernielingen zo klein mogelijk wilt houden, dan moet je op Koninginnedag een mooi muziekfeest op het Museumplein organiseren, niet verbieden.  Deze man ontneemt goedgemutste Oranjeklanten hun pleziertje om het vervolgens aan te gaan bieden aan bewezen notoire relschoppers.
Je kunt ook iedereen z’n vakantiegeld afpakken en daarvan alle dieven en straatrovers naar een all-inclusive resort aan de Turkse riviera sturen. Of  falende politici tot burgemeester benoemen.

Hier in de W2 bar zit dagelijks een gezinnetje. Vader is denk ik Australier en een jaar of 45. Zijn vrouw/vriendin is Thais en wat jonger. En dan twee koters van een jaar of negen, zo te zien uit een andere relatie, een jongen en een meisje. Die laatste twee vervelen zich hier vele uren per dag helemaal de pleuris. Vrijwel onophoudelijk gieten ze cola naar binnen en in een regelmatig terugkerend patroon hobbelt het ventje naar de overkant van de straat om met Big Macs en frietjes terug te keren. Om dan van de straat op barniveau te komen moeten twee treden worden beklommen.  Een Thaise jongen van die leeftijd neemt die met een sprongetje in 1 keer, maar deze moddervette westerling zet eerst een voet op de eerste trede om dan zijn andere voet bij te trekken en herhaalt dat proces nog een keer voor de volgende trede. En dan komt het echte werk pas: Het plaatsnemen op de barkruk. Eerst ontdoet hij zich van zijn zware McDonald-last. Hij maakt wat ruimte tussen de bar en de kruk, plaatst zijn linkervoet onderaan op de ring die de poten van de kruk verbindt, zijn linkerhand op de rand van de bar, zijn rechterhand op de rand van de kruk en dan kan hij zich, in een uiterste krachtsinpanning, ietsje omhoog duwen en op de kruk schuiven. Eindelijk kan de bijna dodelijke verhongering gestild worden. Gelet op het postuur van pappa zijn de kinderen mogelijk wel enigszins erfelijk belast, maar dat neemt toch niet weg dat je met zulke kinderen ook eens iets moet gaan doen, gooi ze in een zwembad, of ga aan het strand zitten met een schepje of een werphengel of een vlieger. Dit is bijna misdadig en het sleept zich maar voort, dag in dag uit…

Hoewel de weer-app de afgelopen vier dagen regen en onweer aangaf en dat ook voor de komende dagen wordt voorspeld, staat de regenmeter nog steeds op nul en schijnt de zon gewoon. En als ik het weerkaartje voor de Paasdagen in Nederland bekijk zal ik het er verder maar niet over hebben.

In een aantal provincies in Thailand, waaronder hier in Chonburi, is het minimumloon per dag op 1 april jl. opgetrokken van 196 naar 273 Baht (van EURO 4.90 naar EUR 6.50), terwijl volgend jaar de boel zal worden verhoogd naar 300 Baht per dag (wat in Bangkok al het geval is).
Dit baart vele ondernemers natuurlijk grote zorgen en produktiebedrijven overwegen zelfs te gaan verhuizen naar Myanmar (Birma) waar het  minimumloon omgerekend nog geen 100 Baht per dag bedraagt.
Toch lijkt het mij wel een goede maatregel. Zeker in een tijd waarin grondstoffen- en voedselprijzen dreigen te (blijven) stijgen, kan het zinvol zijn het aandeel daarvan in de totale kosten wat te verminderen, zodat een stijging daarvan wat wordt gedempt.
Als voorbeeld: Een frikandel die in Nederland inkoop 30 cent kost, wordt verkocht voor 1.50. Dus 1.20 voor overige kosten, waaronder arbeid, en winst. Als die frikandel 50% duurder wordt, dus 45 cent, moet ik de verkoopprijs met 15 cent, dus 10%, verhogen als de overige kosten en winst gelijk blijven.
Hier in Thailand kost een maaltijd inkoop wellicht 120 Baht en die verkopen ze voor 150 Baht, dus 30 Baht overige kosten, waaronder arbeid, en winst.
Als de voedselkosten ook hier met 50% stijgen is dat 60 Baht en moet ik gaan verkopen voor 210 Baht, een prijsstijging van 40%.
Nee, die Thai zijn zo gek nog niet.

Nederland besluiteloos, Nieuwe Waterweg op slot.

Hoewel de waterkering in de Nieuwe Waterweg, de Maeslantkering, geheel geautomatiseerd en zelfstandig besluit of, en zo ja wanneer, er tot sluiting wordt overgegaan, maken Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich erg druk over wat er nu wanneer moet gebeuren en voeren zij al de hele dag koortsachtig overleg over de eventuele sluiting van de Maeslantkering. Deze ambtenaren kunnen net zo goed naar huis gestuurd worden, ze hebben niets te overleggen of te beslissen. Zeker het uitspreken van een verwachting over wanneer het waterpeil kritiek wordt is volstrekt onzinnig. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben in Het Keringhuis de afgelopen 15 jaar al geleerd hoe dit allemaal in elkaar steekt en het wordt de hoogste tijd dat de personeelsleden van de verantwoordelijke overheden daar ook eens een kijkje gaan nemen alvorens presentiegelden voor totaal overbodige vergaderingen op te strijken.

Overstromingen 2012

Nederland zal qua overstromingen in 2012 niet op de kaart ontbreken en we beginnen dit jaar in Groningen en Friesland. Dat is economisch gezien ongeveer het buitengebied van Nederland, dus er wordt niet veel aandacht aan besteed, men spreekt erover dat er een zandzakvulmachine in werking is gezet en dat er wat verloven zijn ingetrokken van mensen die vooral op moeten letten.
Maar dat opletten helpt natuurlijk niet en men zal te laat zijn, het enige nog werkende stoomgemaal ter wereld zal onvoldoende capaciteit blijken te hebben, de provincies zullen overstromen en er zullen evaluatiecommissies worden ingesteld die zullen concluderen dat de communicatie is tekort geschoten en dat het over tweehonderd jaar beslist beter moet gaan.
Het KNMI zal zich aan elke aansprakelijkheid onttrekken, zij gaan over het weer, niet over de waterstanden, RWS, Rijkswaterstaat zal melden dat men op zo’n uitzonderlijke waterstand niet voorbereid was, de CDK’s (Commissarissen der Koningin) zijn nog nauwelijks bekomen van de nieuwjaarsborrel en de Waterschappen zullen laten weten dat zij al jaren om meer geld gevraagd hebben.
En aan het eind van het jaar zien we al die reddeloosheid weer talloze keren terug in de jaaroverzichten. Wat een radeloos land.

 

Slagvaardig beleid en een waarschuwing. Tuut tuut!!!

De regering waakt over onze belangen en het is dringend noodzakelijk dat er nu op het gebied van de voortwoekerende financiele crisis en de invallende economische crisis eens daadkrachtig wordt opgetreden. Zeker nu het drie weken durende Kerstreces, wat natuurlijk geen vakantie is, alweer in het verschiet ligt.

Maar niets van dit alles. De hoofdpunten uit het nieuws van vandaag:

-De coalitie heeft een conflict over de publieke omroep ‘opgelost’, door te bepalen dat nieuwkomers niet eerder dan in 2014 worden gedwarsboomd bij het verkrijgen van het benodigde aantal leden door het beperken van de mogelijkheid om met cadeautjes te strooien. Het verhogen van het minimale lidmaatschapsgeld, alsmede de beslissing aan welke omroepen een bedrag van EUR 10 miljoen wordt weggeven, schuift men vooruit naar 2014. Kijk, dat zijn nou nog eens ingrepen waar het land van opveert in internationaal barre tijden.

-Verkeersboetes gaan omhoog. Zo wordt het bedrag dat u verschuldigd bent na onnodig toeteren verhoogd van EUR 180.- naar EUR 350.-. Agenten menen meer gezag te hebben dan de wetgever, dus die dreigen nu met het weigeren om dergelijke boetes uit te gaan schrijven. De regering lijkt nu in gesprek te willen gaan met de politievakbonden. We zijn dus bijna zo ver dat de vakbonden in dit land de hoogte van de boetes bepalen.  Overigens is EUR 350.- voor een druk op de claxon die je achteraf niet kunt goedpraten omdat je onvoldoende bewijs hebt dat er zich in jouw ogen wel degelijk een dreigend gevaar voordeed natuurlijk volkomen geschift, maar dat is niet nieuw in de plannen van de regering.

Tenslotte nog een algemeen advies: Toeter nooit! Mij staat nog een rechtszaak bij waarbij de bestuurder van een auto zich onder meer verweerde met de tekst: “Ik toeterde nog”. Nadat was vastgesteld dat er geen remsporen waren (ABS bestond nog niet), concludeerde de rechter dat de automobilist op het moment dat hij het gevaar had opgemerkt weliswaar mocht toeteren, maar in ieder geval (ook) het uiterste had moeten doen om erger te voorkomen, dus had moeten remmen.

Nederland voor schut.

Frans is geen lid van de fanclub van Ayaan Hirsi Ali, maar de wijze waarop Rita Verdonk, tezamen met een paar van haar trawanten – en natuurlijk je vrienden die bij de VARA zitten – er thans weer in slaagt Nederland internationaal volslagen belachelijk te maken, maakt diepe indruk. Wat een scha(n)delijke vertoning voor ons land. Zelden is overtuigender aangetoond dat het bedrijven van politiek in Den Haag een platvloers en verachtelijk metier is. Wij wachten met verbijstering het volgende hoogtepunt af.Verdonkrotzelfop_1

6 mei 2006 Pim Fortuyn.

Nu er van de LPF in de verkiezingspeilingen niets meer over is lijkt het des te zinniger om nog eens stil te staan bij de man die zoveel mensen in beroering bracht. Wat een prachtmens. Of je het nu met hem eens was of niet.
Als u zaterdag niet hoeft te werken moet u natuurlijk wel present zijn.Pim

Het treintje van Van Thijntje.

Frans weet natuurlijk niet of u de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Turijn heeft gezien, maar mocht dat niet het geval zijn, dan heeft u wel weer wat gemist. De afgelopen decennia leek het er al op dat de sluitingsceremonie de vroeger toch belangrijker geachte openingscelebratie moest gaan overtreffen en de Italianen bevestigden dat beeld. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat het hier ‘maar’ de Winterspelen betrof, in vroeger jaren toch vaak behandeld als een te vroeg ter wereld gekomen nageboorte van datgene waar het eigenlijk allemaal om ging. De verschuiving van de Winter- en Zomerspelen ten opzichte van elkaar lijkt dan ook wel een geslaagde stap geweest te zijn.
Vanavond werden we getrakteerd op een twee uur durend spektakel waar u mij desnodig gerust voor wakker had mogen maken. Met angst en beven dacht Frans af en toe terug aan een aantal jaren geleden, toen Nederland het in zijn bolle hoofd had gehaald om zich kandidaat te stellen voor de Zomerspelen. Terwijl het hier nooit zomer is. Als ultieme moderniteit van eigentijdse internationale promotie was het bedoeld. Mijn God. Frans ziet nog de beelden van het met vertraging vertrekkende treintje op Amsterdam CS. Met een kraaiende E. Van Thijn die zijn vette harsens uit het raam probeert te laten hangen om maar vooral geen journalist te hoeven missen. Wat een genante vertoning was het.
We zouden nooit hebben kunnen concurreren met de show die de Italianen ervan gemaakt hebben en alleen de gedachte aan het feit dat zoiets in Nederland zonder noemenswaardige problemen en tegendemonstraties zou moeten worden georganiseerd geeft al angstgevoelens.
Tenslotte is ons landje slechts een voorbeeld van randdebiele kneuterigheid en laten we ons nu maar vooral druk maken over de vormgeving van de nieuwe vredestichtende verkeerslichten of de gewijzigde kleur van de brievenbussen. Terwijl de regering doorkeuvelt over mogelijke wijzigingen in het spoorboekje van 2018 kunnen we zaken waar de rest van de wereld belangstelling voor heeft beter over laten aan het buitenland, dan weten we vrij zeker dat de wereld ondertussen rustig doordraait.

MLADIC OP WEG NAAR DEN HAAG.

Volgens onbevestigde berichten van het persbureau Tanjug is Mladic gearresteerd en onderweg naar Den Haag. Frans heeft op tanjug nog geen berichten hierover kunnen vinden dus voorlopig houden we het er maar even op dat het gaat over onbevestigde berichten die melden dat Tanjug meldt dat hij onderweg zou zijn. Het Joegoslavie tribunaal heeft de arrestatie nog niet bevestigd...the Hague prison…non smoking area..