Nederland besluiteloos, Nieuwe Waterweg op slot.

Hoewel de waterkering in de Nieuwe Waterweg, de Maeslantkering, geheel geautomatiseerd en zelfstandig besluit of, en zo ja wanneer, er tot sluiting wordt overgegaan, maken Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich erg druk over wat er nu wanneer moet gebeuren en voeren zij al de hele dag koortsachtig overleg over de eventuele sluiting van de Maeslantkering. Deze ambtenaren kunnen net zo goed naar huis gestuurd worden, ze hebben niets te overleggen of te beslissen. Zeker het uitspreken van een verwachting over wanneer het waterpeil kritiek wordt is volstrekt onzinnig. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben in Het Keringhuis de afgelopen 15 jaar al geleerd hoe dit allemaal in elkaar steekt en het wordt de hoogste tijd dat de personeelsleden van de verantwoordelijke overheden daar ook eens een kijkje gaan nemen alvorens presentiegelden voor totaal overbodige vergaderingen op te strijken.